|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Konserwacja neogotyckiego kościoła katedralnego w Radomiu – rewaloryzacja budynku świątyni oraz ograniczenie kosztów eksploatacji i emisji zanieczyszczeń poprzez wybudowanie nowoczesnego – proekologicznego systemu ogrzewania

Konserwacja neogotyckiego kościoła katedralnego w Radomiu – rewaloryzacja budynku świątyni oraz ograniczenie kosztów eksploatacji i emisji zanieczyszczeń poprzez wybudowanie nowoczesnego – proekologicznego systemu ogrzewania

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

PRIORYTET: V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

DZIAŁANIE: 5.2 Rewitalizacja miast

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Parafia katedralna p.w Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 000 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 6 660 000,00 zł

OKRES REALIZACJI: 2008-2013

Opis Projektu

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja zabytkowej, neogotyckiej świątyni – Katedry Radomskiej, której stan techniczny, po upływie 100 lat od rozpoczęcia budowy, wymaga pilnej interwencji. Katedra jest wpisana do rejestru zabytków (wpis do rejestru nr 61/A/81 z dnia 06. 06. 1981 roku).

Katedra Radomska, usytuowana w samym centrum miasta, jest najbardziej okazałą budowlą sakralną Radomia. Okolica ta jest chętnie odwiedzana przez turystów i wiernych uczestniczących w uroczystościach diecezjalnych (katedra jest główną i największą świątynią Diecezji Radomskiej). Kościół ze względu na swój charakter „Matki wszystkich kościołów diecezji” jest świadkiem wielu ważnych uroczystości kościelnych i patriotycznych. Udzielana jest tu sakra biskupia, święcenia kapłańskie księży z całej diecezji, które to uroczystości gromadzą tysiące wiernych.

Katedra Radomska znajduje się naprzeciwko największego, zabytkowego parku miejskiego i w sąsiedztwie wielu zabytkowych kamienic (ok. 40 obiektów wpisanych do rejestru zabytków).

Jest to trójnawowa bazylika z transeptem o bogato rozczłonkowanej fasadzie, z dominującą rozetą i trzema portalami. Budowla nawiązuje do gotyku francuskiego, także poprzez zastosowanie systemu przypór i łuków odporowych. Wysokie, 72-metrowe wieże nawiązują swym kształtem do wyższej wieży kościoła Mariackiego w Krakowie.

W przypadku obiektów architektonicznych tej rangi istotne jest by stan techniczny budynku nie stwarzał zagrożenia dla odwiedzających oraz by ciekawa architektura budowli była podkreślona i wyeksponowana. W Katedrze Radomskiej bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia w 2008 roku prac remontowych były zauważalne zniszczenia elewacji budynku, które stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa wiernych i turystów (osuwające się pilastry i inne elementy piaskowcowe, odpadające cegły klinkierowe, które zdobią elewację). Dokładna ocena stanu technicznego budynku obejmująca inwentaryzację elewacji metodą fotogrametryczną wykazała pilną konieczność przeprowadzenia prac remontowych elewacji świątyni. Stwierdzono także znaczne uszkodzenie poszycia dachu i elementów konstrukcyjnych wież kościoła. Zaplanowano więc prace remontowe a ich wykonanie rozłożono na lata 2008-2013.   

Właścicielem budynku katedry jest Parafia Rzymsko-katolicka pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. W celu realizacji przedsięwzięcia zawarto Porozumienie pomiędzy Parafią Katedralną pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny, Diecezją Radomską oraz Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Radomskiej.

Projektowane prace obejmowały:

·       konserwację zniszczonych elementów elewacji budynku katedry;

·       remont dachu nad pomieszczeniami przyległymi do prezbiterium od strony wschodniej;

·       wzmocnienie wieży kościelnej;

·       utworzenie bezpiecznego, technicznego, ciągu komunikacyjnego w obrębie wież Katedry;

·       wymianę przeszkleń w zniszczonych oknach witrażowych;

·       wykonanie opaski drenażowej wokół budynku katedry wraz z odprowadzeniem wód opadowych do miejskiej kanalizacji  burzowej;

·       rewaloryzację otoczenia budynku Katedry – wymianę nawierzchni placu wokół kościoła oraz nasadzenia krzewów i drzew;

·       wykonanie ogrzewania z wykorzystaniem pompy cieplnej;

·       wymianę zdeformowanej i zniszczonej posadzki w nawach katedry;

·       dostosowanie budynku katedry do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Część wymienionych wyżej prac jest w trakcie wykonywania, bowiem realizacja Projektu rozpoczęła się w roku 2007 od przygotowania dokumentacji technicznej, a w roku 2008 rozpoczęły się prace konserwatorskie i są one prowadzone obecnie.

Po ukończeniu zaplanowanych prac remontowych poprawi się stan zachowania cennego zabytku, zwiększy się bezpieczeństwo osób odwiedzających świątynię, poprawi się dostępność świątyni dla osób niepełnosprawnych, a zamontowane urządzenia do ogrzewania za pomocą pompy ciepła spowodują rzeczywiste obniżenie kosztów eksploatacji budynku, jak też w istotny sposób przyczynią się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Projekt o nazwie „Konserwacja neogotyckiego kościoła katedralnego w Radomiu – rewaloryzacja budynku świątyni oraz ograniczenie kosztów eksploatacji i emisji zanieczyszczeń poprzez wybudowanie nowoczesnego – proekologicznego systemu ogrzewania”, realizowany przez Parafię Katedralną we współpracy z Diecezją Radomską oraz Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Radomskiej.

Koszt całkowity przedsięwzięcia to 12.082.217,36 zł, a kwota dofinansowania ze środków UE 6.660.000,00 zł.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (wsparcie 6.660.000,00 zł) oraz Gminę Miasta Radomia (wsparcie 1.954.479,26 zł), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe (wsparcie 608.178,98 zł), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wsparcie 458.000,00 zł), Województwo Mazowieckie (wsparcie 84.894,54 zł) oraz osoby prywatne.

Ponadto w roku 2007 Parafia otrzymała wsparcie finansowe (40.000,00 zł) ze strony Województwa Mazowieckiego na wykonanie remontu wieżyczki kościelnej – sygnaturki Katedry Radomskiej: poprzez wymianę pokrycia dachowego z blachy miedzianej, naprawę i konserwację konstrukcji drewnianej wieży, wymianę elementów stalowych wzmocnień i ściągów wieży (koszt całości prac 175.093,46 zł), a w 2011 roku ze strony Gminy Miasta Radomia (77.732,00 zł) na remont części dachu przy prezbiterium od strony zachodniej Katedry pod wezwaniem Opieki N.M.P. w Radomiu (koszt całości 104.873,77 zł).

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

NA CZASIE

Tłumy radomian na koncercie z okazji 48. rocznicy Czerwca’76

22 czerwca 2024

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content