|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej

Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

PRIORYTET: VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

DZIAŁANIE: 7.3  Infrastruktura służąca pomocy społecznej

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 956 163,09 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 4 066 631,70 zł

OKRES REALIZACJI: 2007 – 2011

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest modernizacja, dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych oraz doposażenie domów pomocy społecznej wraz z towarzyszącą im infrastrukturą pomocniczą.Projekt obejmuje 4 placówki – DPS Nad Potokiem przy ul. Struga 88, DPS Weterana Walki i Pracy przy ul. Wyścigowej 16, DPS im św. Kazimierza przy ul. Garbarskiej 35 oraz DPS przy ul. Rodziny Ziętalów 13. Rodzaj kupowanego wyposażenia oraz zakres prac w poszczególnych placówkach jest różny i wynika z potrzeb mieszkańców danej placówki.

W DPS przy ul. Garbarskiej w latach 2007-2008 wykonano m.in. termomodernizację budynku, doposażono kuchnię i łazienki.Zakupiono aparat EKG i zestaw do laseroterapii. Przygotowano dokumentację przebudowy dachu, instalacji odgromowej oraz termomodernizacji budynku gospodarczego. Wyposażono pokoje pielęgniarek, gabinet pomocy doraźnej oraz pomieszczenia socjalne. Na lata 2009-2011 zaplanowano modernizację dachu budynku głównego, utworzenie pokoju gościnnego i szatni dla odwiedzających, wyposażenia do pralni, kuchni, pokojów mieszkańców. Przewidziano termomodernizację budynku gospodarczego, wymianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych na placu, podłóg na antypoślizgowe. Zakupione zostaną elementy do sygnalizacji przeciwpożarowej, alarmowo-przyzywowej i monitoringu.

W DPS przy ul. Wyścigowej przeprowadzono termomodernizację budynków (pawilon D, pralnia, budynek socjalny), kupiono elementy do instalacji sieci telewizyjnej, zestawy komputerowe i serwer, doposażono pralnię. Kupiono łóżka rehabilitacyjne, aparat EKG a także wyposażono utworzony pokój kąpielowy oraz kuchnię. Na lata 2009-2010 zaplanowano dalszą termomodernizację (pawilon A) i doposażenie obiektu-zakup termosów, łóżek rehabilitacyjnych, pralnico-wirówki aparatu do krioterapii, zestawów komputerowych do zarządzania placówką oraz wymianę podłóg PCV na korytarzach na tarket.

Prace w DPS przy ul. Rodziny Ziętalów w 2007 i 2008r objęły przebudowę i adaptację budynku do potrzeb dps-u (pierwotnie miał to być hotel dla pielęgniarek). Kupiono wyposażenie do pokojów mieszkańców i pokojów terapii, pomieszczeń administracyjnych, dyżurki pielęgniarek, pracowni terapii, punktu pomocy doraźnej, kuchni i pralni. Zakup altany, mebli i wyposażenia ogrodowego umożliwi prowadzenie terapii na powietrzu. Kupiony ma być agregat prądotwórczy dla zabezpieczenia dostaw energii, meble do pracowni terapii muzycznej i stolarskiej, sprzęt do ćwiczeń dla osób głęboko upośledzonych, łóżka rehabilitacyjne, wanna i podnośnik. Konieczna jest naprawa elewacji, zainstalowanie chłodnicy windy, uzupełnienie małej architektury w ogrodzie, wykonanie podjazdu do budynku dla niepełnosprawnych.

W DPS przy ul. Struga w latach 2007-2008 wykonano instalację sygnalizacji pożaru, kupiono sprzęt rehabilitacyjny, telewizory, wyposażenie kuchni, pralni oraz pokoi.Na lata 2009-2011 zaplanowano wykonanie dodatkowych sanitariatów wraz z pionami, adaptację pomieszczeń na dodatkowe łazienki, wymianę części podłóg oddziału IV i V, doposażenie pokoi. Kupione mają być łóżka i inny sprzęt rehabilitacyjny  Zaplanowano też zakup nowej centrali telefonicznej, elementów sygnalizacji pożaru, doposażenie radiowęzła oraz zakup elementów do monitoringu na zewnątrz budynku DPS.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Przed nami obchody 48. rocznicy Czerwca 76

24 maja 2024

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content