|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Przebudowa drogi powiatowej-ulicy Warszawskiej w Radomiu na odcinku od Ronda Narodowych Sił Zbrojnych do ulicy Kusocińskiego

Przebudowa drogi powiatowej-ulicy Warszawskiej w Radomiu na odcinku od Ronda Narodowych Sił Zbrojnych do ulicy Kusocińskiego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

PRIORYTET: III Regionalny system transportowy

DZIAŁANIE: 3.1 Infrastruktura drogowa

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 829 045,74 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 9 190 187,68 zł

OKRES REALIZACJI: 2009-2010

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest przebudowa powiatowej drogi – ulicy Warszawskiej w Radomiu na odcinku od Ronda Narodowych Sił  Zbrojnych do ul. Kusocińskiego, w tym: przebudowa nawierzchni jezdni o długości 1786 m i szerokości 7 m wraz ze skrzyżowaniami z ulicami podrzędnymi,  budowa 6 zatok autobusowych – 20m dł. każda, łączna powierzchnia 900 m2, korekta geometrii zjazdów  – indywidualne o szer. 3,5-4,5m, pow. 2450 m2; o charakterze publicznym o szer. 5-7m, pow. 1380 m2, budowa obustronnych ścieżek rowerowych o dł. 3199m i szer. 2m, budowa ciągów pieszo-rowerowych o dł. 402m i szer. 4m, przebudowa chodnika o dł. 3212 m i szer. 2m, zmiana organizacji ruchu, przebudowa oświetlenia oraz kolidujących z inwestycją sieci energetycznych, odwodnienie terenu – regulacja studzienek kanalizacji deszczowej, urządzenie pasów zieleni.
Technologia wykonania inwestycji została wybrana i uzgodniona z Inwestorem na podstawie Sprawozdania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów pt. „Wykonanie oceny nośności ulicy Warszawskiej i ulicy Malczewskiego w Radomiu oraz opracowanie zaleceń technologicznych wzmocnienia konstrukcji nawierzchni” i w zależności od odcinka polegać będzie na: przygotowaniu podłoża pod nowe warstwy asfaltowe (w tym uzupełnić ewentualne ubytki w nawierzchni, wyrównać istniejące warstwy asfaltowe poprzez frezowanie ok. 2 cm powierzchni drobnym frezem, z jednoczesnym nadaniem nawierzchni odpowiednich spadków), ułożeniu warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25mm grubości 10cm oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25mm grubości 7-10cm i uziarnieniu 0/20mm grubości 7cm, warstwy ścieralnej z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/12,8mm lub z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm grubości 5cm.
Po przebudowaniu ulic ruch pojazdów, bez ograniczeń w strukturze rodzajowej, będzie się odbywał 2 jezdniami dwukierunkowymi po dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Ul. Warszawska będzie pełniła funkcję dojazdu do dróg krajowych nr 7 i 9, osiedli mieszkaniowych wielo- i jednorodzinnych,  uczelni wyższej, szkół: podstawowej i gimnazjum, miasteczka akademickiego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie, innych instytucji zlokalizowanych w otoczeniu drogi (m.in. ITE – Instytut Technologii Eksploatacji, punkty handlowe oraz punkty gastronomiczne). Ruch pieszy i rowerowy będzie się odbywał, w zależności od odcinka, obustronnym ciągiem pieszo-rowerowym, chodnikiem lub ścieżką rowerową (kostka betonowa wibroprasowana). Projekt posiada pełną dokumentację techniczną obejmującą projekty budowlane oraz kosztorysy inwestorskie. 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Tłumy radomian na koncercie z okazji 48. rocznicy Czerwca’76

22 czerwca 2024

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content