|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Przebudowa drogi powiatowej-ulicy Warszawskiej w Radomiu na odcinku od Ronda Narodowych Sił Zbrojnych do ulicy Kusocińskiego

Przebudowa drogi powiatowej-ulicy Warszawskiej w Radomiu na odcinku od Ronda Narodowych Sił Zbrojnych do ulicy Kusocińskiego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

PRIORYTET: III Regionalny system transportowy

DZIAŁANIE: 3.1 Infrastruktura drogowa

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 829 045,74 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 9 190 187,68 zł

OKRES REALIZACJI: 2009-2010

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest przebudowa powiatowej drogi – ulicy Warszawskiej w Radomiu na odcinku od Ronda Narodowych Sił  Zbrojnych do ul. Kusocińskiego, w tym: przebudowa nawierzchni jezdni o długości 1786 m i szerokości 7 m wraz ze skrzyżowaniami z ulicami podrzędnymi,  budowa 6 zatok autobusowych – 20m dł. każda, łączna powierzchnia 900 m2, korekta geometrii zjazdów  – indywidualne o szer. 3,5-4,5m, pow. 2450 m2; o charakterze publicznym o szer. 5-7m, pow. 1380 m2, budowa obustronnych ścieżek rowerowych o dł. 3199m i szer. 2m, budowa ciągów pieszo-rowerowych o dł. 402m i szer. 4m, przebudowa chodnika o dł. 3212 m i szer. 2m, zmiana organizacji ruchu, przebudowa oświetlenia oraz kolidujących z inwestycją sieci energetycznych, odwodnienie terenu – regulacja studzienek kanalizacji deszczowej, urządzenie pasów zieleni.
Technologia wykonania inwestycji została wybrana i uzgodniona z Inwestorem na podstawie Sprawozdania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów pt. „Wykonanie oceny nośności ulicy Warszawskiej i ulicy Malczewskiego w Radomiu oraz opracowanie zaleceń technologicznych wzmocnienia konstrukcji nawierzchni” i w zależności od odcinka polegać będzie na: przygotowaniu podłoża pod nowe warstwy asfaltowe (w tym uzupełnić ewentualne ubytki w nawierzchni, wyrównać istniejące warstwy asfaltowe poprzez frezowanie ok. 2 cm powierzchni drobnym frezem, z jednoczesnym nadaniem nawierzchni odpowiednich spadków), ułożeniu warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25mm grubości 10cm oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25mm grubości 7-10cm i uziarnieniu 0/20mm grubości 7cm, warstwy ścieralnej z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/12,8mm lub z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm grubości 5cm.
Po przebudowaniu ulic ruch pojazdów, bez ograniczeń w strukturze rodzajowej, będzie się odbywał 2 jezdniami dwukierunkowymi po dwa pasy ruchu w jednym kierunku. Ul. Warszawska będzie pełniła funkcję dojazdu do dróg krajowych nr 7 i 9, osiedli mieszkaniowych wielo- i jednorodzinnych,  uczelni wyższej, szkół: podstawowej i gimnazjum, miasteczka akademickiego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie, innych instytucji zlokalizowanych w otoczeniu drogi (m.in. ITE – Instytut Technologii Eksploatacji, punkty handlowe oraz punkty gastronomiczne). Ruch pieszy i rowerowy będzie się odbywał, w zależności od odcinka, obustronnym ciągiem pieszo-rowerowym, chodnikiem lub ścieżką rowerową (kostka betonowa wibroprasowana). Projekt posiada pełną dokumentację techniczną obejmującą projekty budowlane oraz kosztorysy inwestorskie. 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła nowy sezon artystyczny

23 września 2023

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content