|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Żeromskiego w Radomiu na odcinku od ulicy 25-go Czerwca do ulicy Niedziałkowskiego

Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Żeromskiego w Radomiu na odcinku od ulicy 25-go Czerwca do ulicy Niedziałkowskiego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

PRIORYTET: III Regionalny system transportowy

DZIAŁANIE: 3.1 Infrastruktura drogowa

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 199 002,79 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 866 908,37 zł

OKRES REALIZACJI: 2007-2009

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej – ul. Żeromskiego w Radomiu na odcinku od ul. 25-go Czerwca do ul. Niedziałkowskiego o długości 287,66 m, w tym:
– rozbiórka 2600 m2 chodników, 2900 m2 nawierzchni jezdni, 700 m krawężników betonowych, 510 m krawężników kamiennych, demontaż 11 słupów oświetleniowych,
– przebudowa nawierzchni jezdni o długości 287 m i szerokości 4,75 i 7,0 m,
– przebudowa obustronnych chodników o długości 565 m
– modernizacja 2 przejść dla pieszych,
– urządzenie 49 miejsc postojowych, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych,
– poprawa geometrii skrzyżowań Żeromskiego-Słowackiego-Niedziałkowskiego,
– budowa pasa dla relacji lewoskrętu w obrębie skrzyżowania Żeromskiego-25-go Czerwca,
– przebudowa sygnalizacji świetlnej,
– montaż 14 punktów oświetleniowych – wymiana słupów betonowych na metalowe,
– przebudowa kanalizacji ogólnospławnej z wymianą wpustów deszczowych ulicznych,
– urządzenie terenów zieleni – zieleńce szerokości 2-2,5 m,
– przebudowa zjazdów indywidualnych,
– aktualizacja oznakowania pionowego i poziomego.
Technologia wykonania została wybrana dla kategorii KR3. Warstwa ścieralna i wyrównawcza jezdni wykonane zostały z betonu asfaltowego grubości po 4 cm, warstwa podbudowy z kostki kamiennej, zastosowano krawężniki granitowe. Chodniki, miejsca postojowe i zjazdy bramowe wykonano z kostki kamiennej granitowej (dodatkowo nawierzchnia środkowa pasa chodnikowego z płyt kamiennych granitowych).
Kostka kamienna granitowa nie wymagała wysoce specjalistycznych urządzeń podczas procesu budowy. W przeciwieństwie do asfaltu, nie powoduje długotrwałej emisji szkodliwych związków do atmosfery.
Po przebudowaniu ulicy, ruch pojazdów odbywa się jedną jezdnią jednokierunkową w sposób bezkolizyjny ze względu na wytyczenie miejsc postojowych, poprawę geometrii 2 skrzyżowań i wydzielenie pasa dla relacji lewoskrętu. Średni Dobowy Ruch po zakończeniu inwestycji wynosi 2863 poj./dobę. Ruch pieszy odbywa się obustronnym chodnikiem. W wyniku realizacji projektu wyremontowana została nawierzchnia jezdni w istniejącym wcześniej obrysie parametrów geometrycznych ulicy z korektą krawężników na wlotach ulic, z zachowaniem szerokości chodników i pasów zieleni w pasie chodnika. Odwodnienie ul. Żeromskiego odbywa się do przebudowanej po starej trasie kanalizacji ogólnospławnej z wymianą wpustów deszczowych ulicznych.
Celem projektu było usprawnienie układu komunikacyjnego centrum,  poprawa warunków życia mieszkańców oraz przebywania i ruchu pieszych. Efektem realizacji projektu jest również poprawa estetyki otoczenia w strefie zabytkowego układu urbanistyczno-architektonicznego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Przed nami obchody 48. rocznicy Czerwca 76

24 maja 2024

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content