|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Wykonanie infrastruktury technicznej dla obsługi terenów przemysłowych w osiedlu Wośniki w Radomiu – budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą od ul. Hodowlanej do terenów inwestycyjnych

Wykonanie infrastruktury technicznej dla obsługi terenów przemysłowych w osiedlu Wośniki w Radomiu – budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą od ul. Hodowlanej do terenów inwestycyjnych

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

PRIORYTET: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

DZIAŁANIE: 1.3 Przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 813 490,80 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 728 975,46 zł

OKRES REALIZACJI: 2007-2009

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych o powierzchni 18,2 ha położonych w południowo-zachodniej części miasta, w dzielnicy Wośniki, przy miejskim odcinku drogi krajowej nr 7, należących do Miasta na Prawach Powiatu – Radom. Uzbrojenie terenu obejmuje budowę drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem o długości ok. 754 m przebiegającej przez tereny przeznaczone pod inwestycje.Zaprojektowana droga odchodzi od istniejącej ul. Hodowlanej w kierunku północnym, biegnie przez tereny inwestycyjne i ma wylot w ul. Kieleckiej, a więc drodze krajowej nr 7.Uzbrojenie obejmuje też budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej mających po 118 m długości. Planowana inwestycja przebiega przez tereny zabudowy przemysłowej tworząc obsługę komunikacyjną zakładów, które zostaną na nich zlokalizowane.W wyniku realizacji inwestycji powstanie droga o następujących parametrach technicznych: długość 754 m, prędkość projektowa – 50 km/h, szerokość jezdni 7 m, chodnik przylegający do jezdni o szerokości 2 m. Wykonane zostanie oświetlenie uliczne w postaci 26 słupów stalowych stożkowych o wysokości 8 m, 118 m kanalizacji sanitarnej i tyleż samo sieci wodociągowej. Odwodnienie powierzchniowe ulicy i chodnika będzie zapewnione przez odpowiednie ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanego rowu otwartego o długości 360 m oraz rowu krytego o długości 356 m, wpustów ulicznych a następnie poprzez przykanaliki do kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonane zostaną betonowe krawężniki obustronne, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome drogi i urządzone zostaną tereny zieleni.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Bene Merenti Civitas Radomiensis dla Ewy Gęgi-Osowskiej

18 czerwca 2024

Bieg z historią w tle

16 czerwca 2024

Zbliża się 48. rocznica Czerwca 76

14 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content