|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Opracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”

Opracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”

Opracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”

Umowa nr POIS.06.01.11-00-0078/22-00

Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość projektu: 550 687,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 447 713,01 PLN

Kwota dofinansowania z FS: 380 556,05 PLN

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania mobilnością w obszarze funkcjonalnym Radomia poprzez opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+. Będzie to dokument strategiczny, zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb mobilności mieszkańców, sektora przedsiębiorstw i pozostałych interesariuszy istotnych dla miasta Radomia i jego otoczenia z uwzględnieniem poprawy jakości życia.

Na potrzeby opracowania Planu zostało zawarte porozumienie gmin obszaru funkcjonalnego Radomia. GMR jako miasto rdzeniowe podjęła się roli Lidera i koordynatora tego procesu.

Plan mobilności oparty o istniejące praktyki planowania i zasady integracji i uczestnictwa będzie narzędziem ułatwiającym planowanie mobilności przy uwzględnieniu szerszego kontekstu funkcjonowania miasta. Będzie strategicznym zbiorem powiązanych ze sobą działań, których wdrożenie spełni potrzeby mobilności mieszkańców oraz innych „użytkowników” miasta obecnie i w przyszłości.

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentu PZM GOFR wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pllub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

NA CZASIE

Walczymy o pieniądze na Wolanowską. Podpisz petycję!

26 września 2023

Z myślą o rozwoju artystycznych talentów

26 września 2023

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content