|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W RADOMIU

POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W DZIELNICACH OBOZISKO I MICHAŁÓW

 

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój i zwiększenie terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów.

Projekt realizowany będzie na łącznej powierzchni 8,21 ha (82 167,99 m2), w tym w dzielnicy Obozisko na powierzchni 4,74 ha (47 479,60 m2) oraz w dzielnicy Michałów na powierzchni 3,47 ha (34 688,39 m2). Dzięki realizacji projektu i podejmowanych w jego ramach prac (m.in. nasadzeń roślinności), powierzchnia zieleni w dzielnicy Obozisko wyniesie 3,49 ha (34 921,60 m2) i będzie stanowić 73,55% powierzchni tego terenu, a w dzielnicy Michałów powierzchnia zieleni wyniesie 2,82 ha (28 239,80 m2) i będzie stanowić 81,41% powierzchni tego terenu (nowa powierzchnia zieleni). Tereny te są jedynymi terenami zielonymi w przedmiotowych dzielnicach.

W zakresie planowanych do realizacji prac przewidziano:

1.   w ramach terenów zieleni w dzielnicy Michałów:

1)     zagospodarowanie terenu zielenią wielopiętrową i wielogatunkową opartą na rodzimych gatunkach poprzez nasadzenia krzewów, traw, bylin, roślinnością zimozieloną, urządzenie łąk kwietnych, wkomponowanie terenu integracji międzypokoleniowej (mini sad, łąka kwietna), utworzenie stref z zaadaptowaną roślinnością rodzimą, utworzenie trawnika rekreacyjnego (pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej),

2)     usunięcie drzew w złym stanie zdrowotnym mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników i przesadzenie drzew kolidujących z planowanymi ścieżkami (z pełną rekompensacją uśniętej zieleni),

3)     wykonanie zbiornika wodnego z nasadzoną roślinnością wodną (pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej),

4)     wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody (budki lęgowe dla ptaków, łąki kwietne),

5)     utworzenie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek dla ruchu pieszego i pieszo-rowerowego,

6)     utworzenie terenów rekreacyjnych dla poszczególnych grup wiekowych (m.in. plac zabaw, siłownia, górka saneczkowa),

7)     wykonanie oświetlenia,

8)     wykonanie toalet

2.   w ramach terenów zieleni w dzielnicy Obozisko:

1)     zagospodarowanie terenu zielenią wielopiętrową i wielogatunkową opartą na rodzimych gatunkach poprzez nasadzenia roślinnością wysoką (drzewa różnych gatunków długowiecznych), zielenią niską (byliny, krzewy), trawami ozdobnymi, utworzenie trawników oraz łąki kwietnej (pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej),

2)     wycinka drzew chorych lub o bardzo niskiej wartości zrekompensowanej nowymi nasadzeniami,

3)     wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody (budki dla ptaków (15 szt.), poidełka (2 szt.), budki dla owadów (4 szt.), łąka kwietna

4)     budowę urządzeń sportowych,

5)     budowę obiektów małej architektury,

6)     budowę utwardzonych ciągów pieszych,

7)     budowę budynku toalety publicznej,

8)     budowę miejsc postojowych wzdłuż ulicy Parkowej,

9)     budowę oświetlenia terenu,

10)   budowę niezbędnej infrastruktury technicznej

11)   budowę tężni solankowej.

Projekt jest przedsięwzięciem o wysokich walorach przyrodniczych. Dzięki jego realizacji powstaną bogate, wielogatunkowe założenia zieleni oparte na gatunkach rodzimych, które będą tworzyły dogodne i atrakcyjne warunki bytowania dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie powierzchni terenów zieleni o 2,82 ha, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, a tym samym poprawy zdrowia mieszkańców. Pozytywny wpływ projektu na aspekt poprawy zdrowia mieszkańców wynikał bedzie także z udostępnienia miejsc do aktywnego spędzania czasu (projekt zakłada m.in. budowę siłowni zewnętrznych, placów zabaw, górki saneczkowej, stref wypoczynku czynnego). Projekt uwzględnia także kwestię zmian klimatu poprzez działania zmierzające do poprawy jakości powietrza i podniesienia jakości życia mieszkańców.

Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zawarta została w dniu 15.03.2018 r.

Całkowita wartość Projektu: 12.648.522,03 PLN,

w tym kwota wydatków kwalifikowalnych: 2.436.955,18 PLN

Dofinansowanie udzielone na realizację Projektu: 2.071.411,88 PLN


MECHANIZM UMOŻLIWIAJĄCY SYGNALIZOWANIE O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

  1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Galeria zdjęć

Stan przed realizacją robót:

Stan w trakcie realizacji robót:

Stan po zakończeniu realizacji robót:

NA CZASIE

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Budżet Obywatelski: rozpoczyna się głosowanie

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content