|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Radom- III Etap

Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Radom- III Etap

PROGRAM –  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014-2020 (POIŚ 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA POIŚ 2014-2020 –   II, Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu

DZIAŁANIE –   2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

PODDZIAŁANIE – brak

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 372 410 611,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 192 324 840,93 zł.

OKRES REALIZACJI: 2014-2022

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z rozdziałem kanalizacji na sanitarną i deszczową, modernizacja głównych kolektorów ściekowych, przebudowa i modernizacja sieci, SUW, wykonanie i wdrażanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w mieście Radom oraz poprawa efektywności gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków, modernizacja automatyki, sterowania pracą oczyszczalni i zakup niezbędnego wyposażenia. Inwestycja obejmie 2 037 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, a 786 osób będzie korzystało z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Zakres zadań liniowych obejmuje:

a) budowę sieci wodociągowej              ok. 32,88 km,

b) modernizację sieci wodociągowej     ok. 26,70 km,

c) budowę kanalizacji sanitarnej            ok. 32,11 km,

d) modernizację kanalizacji sanitarnej   ok. 68,49 km,

e) budowę kanalizacji deszczowej          ok. 13,38 km,

f) modernizację kanalizacji deszczowej ok. 37,40 km.

Łączna długość sieci objęta robotami budowlanymi wynosi ok. 211 km.

NA CZASIE

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła nowy sezon artystyczny

23 września 2023

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content