|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik

Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Radomia
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Funduszy Unijnych, Urząd Miejski w Radomiu
PARTNER PROJEKTU: Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

PROGRAM–  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
OŚ PRIORYTETOWA:II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
DZIAŁANIE: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 
INSTYTUCJA, W KTÓREJ WNIOSEK ZOSTAŁ ZŁOŻONY: Ministerstwo Edukacji Narodowej

WARTOŚĆ PROJEKTU:1 489 236,00 zł
DOFINANSOWANIE: 1 489 236,00 zł
WKŁAD UE: 1 255 128,10 zł
  % dofinansowania: 100

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  01.01.2019r. – 31.12.2021r.

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym Projektu jest wypracowanie i upowszechnianie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z Radomia z uczelnią wyższą dla nauczania w 2 zawodach z branży elektroniczno – mechatronicznej do IX 2021 roku.

Grupę docelową w Projekcie stanowi Zespół Szkół Elektronicznych im. Boh. Westerplatte (ZSE) – szkoła zawodowa z terenu miasta Radomia, w której zostaną utworzone 2 klasy patronackie, celem pilotażowego wdrażania i testowania wypracowanych rozwiązań współpracy. Wsparcie w Projekcie otrzymają również pośrednio uczniowie, którzy poznają nowe techniki i technologie stosowane w wybranych zawodach, co umożliwi im lepszy start na rynku pracy oraz nauczyciele, którzy wezmą udział w kursach, dzięki którym wypracowany model kształcenia w ww. zawodach będzie kontynuowany.

W ramach projektu zostaną wypracowane:

  1. Wstępna wersja modelu współpracy na podstawie opracowanych przez ekspertów programów nauczania.
  2. Przykładowa organizacja zajęć.
  3. Propozycja działań mających na celu zapoznanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami i technologiami stosowanymi w zawodach.
  4. Formy doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

NA CZASIE

Bene Merenti Civitas Radomiensis dla Ewy Gęgi-Osowskiej

18 czerwca 2024

Bieg z historią w tle

16 czerwca 2024

Zbliża się 48. rocznica Czerwca 76

14 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content