|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA: RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.1 Aktywizacja społeczno -zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

PODDZIAŁANIE – brak

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Radomiu (Gmina Miasta Radomia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” w Radomiu)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 350 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 332 500,00 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 31.12.2019

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jestwsparcie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, ubóstwa, bezrobocia, nieporadności społecznej, zawodowej z terenu miasta Radomia. Wsparcie otrzyma 25 os. bezrobotnych/biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu zaplanowano realizację 4 zadań

  • Wypracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji: diagnoza indywidualnych potrzeb 25 uczestników/czek projektu, przeprowadzenie diagnoz psychospołecznych i funkcjonalnych w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji;
  • Działania w ramach aktywizacji społecznej: specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, prawne, trening umiejętności społecznych, warsztaty rozwoju osobistego, wydarzenia kulturalno- integracyjne: wyjście do kina, teatru, muzeum;
  • Działania w ramach aktywizacji edukacyjnej: szkolenia/kursy dające nowe kompetencje zawodowe (katalog 10 kursów/szkoleń do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji i IPD);
  • Działania w ramach aktywizacji zawodowej: doradztwo zawodowe,  pośrednictwo pracy, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy i wiedzy na temat rynku pracy, indywidualne zajęcia z coach-em kariery, indywidualne zajęcia z trenerem pracy. 

NA CZASIE

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Budżet Obywatelski: rozpoczyna się głosowanie

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content