|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,

PODDZIAŁANIE –  9.2.1 – Zwiększenie dostępności usług społecznych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 102 700,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 95 511,00 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 31.12.2018

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji opiekuńczo -wychowawczych u 5 kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo–wychowawczych typu rodzinnego, 122 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz u 10 rodzin biologicznych objętych wsparciem asystenta rodziny, z terenu Gminy Miasta Radomia.

W projekcie zaplanowano działania na rzecz uczestników projektu w postaci szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie rodzinom przeżywającym trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. W projekcie realizowane będą działania:

– Wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo–wychowawczymi  przez asystenta rodziny,

– Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo -wychowawczych typu rodzinnego,

– Szkolenie nt. Problemy społeczno-emocjonalne dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej,

– Szkolenie nt. Wsparcie i pomoc dziecku z doświadczeniem traumy, odseparowania od rodziny naturalnej,

– Szkolenie nt. Postawy i metody wychowawcze.

NA CZASIE

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Budżet Obywatelski: rozpoczyna się głosowanie

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content