|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Bliżej rodziny – wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej,

PODDZIAŁANIE –  9.2.1 – Zwiększenie dostępności usług społecznych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 102 700,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 95 511,00 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 31.12.2018

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji opiekuńczo -wychowawczych u 5 kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo–wychowawczych typu rodzinnego, 122 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz u 10 rodzin biologicznych objętych wsparciem asystenta rodziny, z terenu Gminy Miasta Radomia.

W projekcie zaplanowano działania na rzecz uczestników projektu w postaci szkoleń podnoszących kompetencje społeczne i opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie rodzinom przeżywającym trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. W projekcie realizowane będą działania:

– Wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo–wychowawczymi  przez asystenta rodziny,

– Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo -wychowawczych typu rodzinnego,

– Szkolenie nt. Problemy społeczno-emocjonalne dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej,

– Szkolenie nt. Wsparcie i pomoc dziecku z doświadczeniem traumy, odseparowania od rodziny naturalnej,

– Szkolenie nt. Postawy i metody wychowawcze.

NA CZASIE

Radom będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U20

21 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

20 lutego 2024

Jaki przebieg linii kolejowej?

20 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content