|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Dźwignia kariery

PROGRAM– Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020– X Edukacja dla rozwoju regionu 
DZIAŁANIE – 10.3 Doskonalenie zawodowe
PODDZIAŁANIE – 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Radomia
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Funduszy Unijnych, Urząd Miejski w Radomiu
INSTYTUCJA, W KTÓREJ WNIOSEK ZOSTAŁ ZŁOŻONY: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 562 623,78 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:   1 406 361,40 zł
Wkład UE: 1 250 099,02 zł
% dofinansowania: 90,00

OKRES REALIZACJI:   01.05.2019 – 30.04.2023

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym Projektu jest zwiększenie do X 2022 roku zdolności do zatrudnienia 489 uczniów z dwóch szkół zawodowych w Radomiu: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektronicznych poprzez udział w stażach, doradztwie zawodowym, zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz 348 uczniów czterech radomskich szkół podstawowych nr 4, 15, 31 i 34 poprzez udział w doradztwie zawodowym, a także wzrost efektywności i skuteczności kształcenia poprzez doposażenie 6 pracowni odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz zwiększenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli (grupa docelowa: 543 uczniów i 11 nauczycieli z dwóch radomskich szkół zawodowych oraz 386 uczniów i 8 nauczycieli z radomskich szkół podstawowych).

Zadanie 1. Staże zawodowe dla uczniów technikum;

Zadanie 2. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy u uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe;

Zadanie 3. Doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego;

Zadanie 4. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

Zadanie 5. Doradztwo zawodowe – kształcenie nauczycieli w szkołach zawodowych;

Zadanie 6. Doradztwo zawodowe – kształcenie nauczycieli w szkołach podstawowych;

Zadanie 7. Doradztwo zawodowe- utworzenie Punktów Informacji i Kariery i przeprowadzenie zajęć w szkołach zawodowych;

Zadanie 8. Doradztwo zawodowe – utworzenie Punktów Informacji i Kariery i przeprowadzenie zajęć w szkołach podstawowych.

W projekcie zaplanowano zakupienie wyposażenia/sprzętu zgodnie z diagnozą szkół i katalogiem MEN, tj.:

§  Sprzęt komputerowy (laptopy z oprogramowaniem, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie specjalistyczne, routery, projektory, kamery, mobilne szafy na laptopy);

§  Wyposażenie pracowni grafiki komputerowej;

§  Doposażenie pracowni sieci komputerowej;

§  Doposażeni pracowni eksploatacji urządzeń elektronicznych (mierniki rezystencji, mierniki impedancji,  itp.)

§  Wyposażenie PIK-ów (meble, laptopy, projektory itp.)

NA CZASIE

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła nowy sezon artystyczny

23 września 2023

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content