|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Dźwignia kariery

PROGRAM– Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020– X Edukacja dla rozwoju regionu 
DZIAŁANIE – 10.3 Doskonalenie zawodowe
PODDZIAŁANIE – 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Radomia
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Funduszy Unijnych, Urząd Miejski w Radomiu
INSTYTUCJA, W KTÓREJ WNIOSEK ZOSTAŁ ZŁOŻONY: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 562 623,78 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:   1 406 361,40 zł
Wkład UE: 1 250 099,02 zł
% dofinansowania: 90,00

OKRES REALIZACJI:   01.05.2019 – 30.04.2023

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym Projektu jest zwiększenie do X 2022 roku zdolności do zatrudnienia 489 uczniów z dwóch szkół zawodowych w Radomiu: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektronicznych poprzez udział w stażach, doradztwie zawodowym, zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz 348 uczniów czterech radomskich szkół podstawowych nr 4, 15, 31 i 34 poprzez udział w doradztwie zawodowym, a także wzrost efektywności i skuteczności kształcenia poprzez doposażenie 6 pracowni odzwierciedlających naturalne warunki pracy oraz zwiększenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli (grupa docelowa: 543 uczniów i 11 nauczycieli z dwóch radomskich szkół zawodowych oraz 386 uczniów i 8 nauczycieli z radomskich szkół podstawowych).

Zadanie 1. Staże zawodowe dla uczniów technikum;

Zadanie 2. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy u uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe;

Zadanie 3. Doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego;

Zadanie 4. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

Zadanie 5. Doradztwo zawodowe – kształcenie nauczycieli w szkołach zawodowych;

Zadanie 6. Doradztwo zawodowe – kształcenie nauczycieli w szkołach podstawowych;

Zadanie 7. Doradztwo zawodowe- utworzenie Punktów Informacji i Kariery i przeprowadzenie zajęć w szkołach zawodowych;

Zadanie 8. Doradztwo zawodowe – utworzenie Punktów Informacji i Kariery i przeprowadzenie zajęć w szkołach podstawowych.

W projekcie zaplanowano zakupienie wyposażenia/sprzętu zgodnie z diagnozą szkół i katalogiem MEN, tj.:

§  Sprzęt komputerowy (laptopy z oprogramowaniem, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie specjalistyczne, routery, projektory, kamery, mobilne szafy na laptopy);

§  Wyposażenie pracowni grafiki komputerowej;

§  Doposażenie pracowni sieci komputerowej;

§  Doposażeni pracowni eksploatacji urządzeń elektronicznych (mierniki rezystencji, mierniki impedancji,  itp.)

§  Wyposażenie PIK-ów (meble, laptopy, projektory itp.)

NA CZASIE

Tłumy radomian na koncercie z okazji 48. rocznicy Czerwca’76

22 czerwca 2024

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content