|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Idzie szkrab w wielki świat

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – X Edukacja dla rozwoju regionu 

DZIAŁANIE –  10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

PODDZIAŁANIE – 10.1.4 Edukacja przedszkolna

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Biuro ds. Systemów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez UE, Urząd Miejski w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 480 159,46 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 983 464,25 zł

OKRES REALIZACJI: 01.08.2017-31.10.2018

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zwiększeniedostępności do edukacji przedszkolnej i wzrost jej jakości przez utworzenie, doposażenie 278 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 lat w Publicznych Przedszkolach nr: 3 (przy ul. Olsztyńskiej 3) nr 9 (przy ul. Kalińskiej 4) nr 10 (przy ul Osiedlowej 26) nr 19 (przy ul Batalionów Chłopskich 18) nr 24 (przy ul Powstańców Śląskich 9). Zaplanowano również zajęcia dodatkowe dla 1367 dzieci i podniesienie kompetencji 12 nauczycielek .

W ramach projektu zaplanowano realizację 5 zadań:

·         Wyposażenie 12 sal Oddziałów Wychowania Przedszkolnego w PP nr 3,9,10,19,24 (m.in. projektory multimedialne, tablety i laptopy z oprogramowaniem);

·         Opieka nad dzieckiem (w tym wynagrodzenie nauczycieli i koszty wyżywienia);

·         Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy (zajęcia taneczne);

·         Zajęcia terapeutyczne (terapia biofeedback).

NA CZASIE

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Szpitalny Oddział Ratunkowy w RSS zostanie rozbudowany i nowocześnie wyposażony

20 września 2023

Młodzi radomianie poznają swoje miasto

20 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content