|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń

PROGRAM– Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020– X Edukacja dla rozwoju regionu 
DZIAŁANIE – 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
PODDZIAŁANIE – 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Radomia
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Funduszy Unijnych, Urząd Miejski w Radomiu
INSTYTUCJA, W KTÓREJ WNIOSEK ZOSTAŁ ZŁOŻONY:Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 030 888,81 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:   970 888,81 zł
Wkład UE: 824 711,05 zł
% dofinansowania: 94,18

OKRES REALIZACJI:   01.01.2019 – 31.03.2021

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Działaniami zostanie objętych 324 uczniów/uczennic oraz 2 nauczycieli 4 radomskich liceów:

– I LO im. Mikołaja Kopernika,

– II LO im. Marii Konopnickiej,

– III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego,

– IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego.

W ramach projektu zaplanowano:

– zajęcia wyrównawczych oraz zajęć rozwijających z zakresu języków obcych oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

– wzrost umiejętności zawodowych poprzez  podniesienie kompetencji cyfrowych u 2 nauczycieli

– kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki i powiązanych prowadzone metodą eksperymentu,

– doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki

– kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (ICT) i powiązanych umiejętności (zajęcia wyrównawcze i rozwijające)

– wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.

NA CZASIE

Radom będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U20

21 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

20 lutego 2024

Jaki przebieg linii kolejowej?

20 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content