|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Innowacyjna szkoła – kreatywny uczeń

PROGRAM– Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020– X Edukacja dla rozwoju regionu 
DZIAŁANIE – 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
PODDZIAŁANIE – 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Radomia
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Funduszy Unijnych, Urząd Miejski w Radomiu
INSTYTUCJA, W KTÓREJ WNIOSEK ZOSTAŁ ZŁOŻONY:Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 030 888,81 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:   970 888,81 zł
Wkład UE: 824 711,05 zł
% dofinansowania: 94,18

OKRES REALIZACJI:   01.01.2019 – 31.03.2021

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Działaniami zostanie objętych 324 uczniów/uczennic oraz 2 nauczycieli 4 radomskich liceów:

– I LO im. Mikołaja Kopernika,

– II LO im. Marii Konopnickiej,

– III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego,

– IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego.

W ramach projektu zaplanowano:

– zajęcia wyrównawczych oraz zajęć rozwijających z zakresu języków obcych oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

– wzrost umiejętności zawodowych poprzez  podniesienie kompetencji cyfrowych u 2 nauczycieli

– kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki i powiązanych prowadzone metodą eksperymentu,

– doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki

– kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów (ICT) i powiązanych umiejętności (zajęcia wyrównawcze i rozwijające)

– wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.

NA CZASIE

Tłumy radomian na koncercie z okazji 48. rocznicy Czerwca’76

22 czerwca 2024

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content