|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

PODDZIAŁANIE –  brak

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 278 150,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 222 520,00 zł

OKRES REALIZACJI: 01.08.2018 – 31.08.2019

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 20 osób niepracujących z terenu gminy miasta Radomia, w tym 6 osób z niepełnosprawnością oraz 14 osób długotrwale bezrobotnych, w  wieku aktywności zawodowej powyżej 35 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej „Nowa Szansa”.

W nowo utworzonym  Klubie Integracji Społecznej w celu stworzenia kompleksowego sytemu wsparcia dla osób z grup szczególnego ryzyka realizowane będą działania z zakresu:

– reintegracji społecznej mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u uczestnikach umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, takie jak: psychoedukacja, warsztaty, poradnictwo specjalistyczne, grupy samopomocowe, spotkania wspierające z opiekunami

– reintegracji zawodowej – działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u uczestnikach zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, takie jak warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy zawodowe i szkolenia oraz prace społeczno – użyteczne. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Radom.

NA CZASIE

Radom będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U20

21 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

20 lutego 2024

Jaki przebieg linii kolejowej?

20 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content