|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Klub Integracji Społecznej „Nowa szansa”

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

PODDZIAŁANIE –  brak

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 278 150,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 222 520,00 zł

OKRES REALIZACJI: 01.08.2018 – 31.08.2019

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 20 osób niepracujących z terenu gminy miasta Radomia, w tym 6 osób z niepełnosprawnością oraz 14 osób długotrwale bezrobotnych, w  wieku aktywności zawodowej powyżej 35 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej „Nowa Szansa”.

W nowo utworzonym  Klubie Integracji Społecznej w celu stworzenia kompleksowego sytemu wsparcia dla osób z grup szczególnego ryzyka realizowane będą działania z zakresu:

– reintegracji społecznej mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u uczestnikach umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, takie jak: psychoedukacja, warsztaty, poradnictwo specjalistyczne, grupy samopomocowe, spotkania wspierające z opiekunami

– reintegracji zawodowej – działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u uczestnikach zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, takie jak warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy zawodowe i szkolenia oraz prace społeczno – użyteczne. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Radom.

NA CZASIE

Budżet Obywatelski 2025. W poniedziałek wyniki głosowania

19 lipca 2024

Zakończyła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

19 lipca 2024

Będzie bezpiecznej. Nowe oświetlenie na ulicy Zakopiańskiej gotowe

17 lipca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content