|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Mamo, Tato Wracaj do Pracy!

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 –  VIII Rozwój rynku pracy

DZIAŁANIE –  8.3. Ułatwienia powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

PODDZIAŁANIE – 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 576 418,18 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 248 311.73 zł

OKRES REALIZACJI: 01.03.2018 – 31.08.2019

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest poprawa  dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i funkcjonowanie 50 nowych miejsc w nowopowstałej filii żłobka w Radomiu, co umożliwi powrót do zatrudnienia 50 mieszkańcom Gminy Miasta Radomia. Grupę docelową stanowi 50 rodziców opiekunek dzieci do 3 roku życia, również pracujących w trakcie przerwy związanej z wychowywaniem dziecka oraz 27 osób pozostających bez zatrudnienia. Zaplanowano utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (dostosowanie pomieszczeń, wyposażenie żłobka w meble, sprzęt, zabawki oraz pomoce dydaktyczne) opiekę nad dzieckiem (wynagrodzenie opiekunów, pielęgniarki, koszty związane z opieką), zajęcia logopedyczne. W ramach opieki realizowane będą funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Dzieci będą miały zapewnione całodzienne wyżywienie. Bezpłatna opieka będzie prowadzona w godzinach 6.30 – 16.30 od poniedziałku do piątku.

NA CZASIE

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Budżet Obywatelski: rozpoczyna się głosowanie

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content