|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

PODDZIAŁANIE –  brak

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (Gmina Miasta Radomia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni” w Radomiu)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 224 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 212 799,99zł

OKRES REALIZACJI: 01.04.2018 -30.06.2019

OPIS PROJEKTU:

W ramach projektu wsparcie otrzyma 16 osób (8 kobiet/8 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, oddalonych od rynku pracy, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (osoby niedosłyszące i głuche wymagające wsparcia przy codziennych czynnościach), braku zatrudnienia, ubóstwa, nieporadności społecznej i zawodowej. Uczestnikami projektu mają być osoby korzystające z POPŻ, zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby niepełnosprawne sprzężone, osoby niedosłyszące lub głuche, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy projektu zostaną objęci: ścieżką reintegracji, aktywizacją społeczną, aktywizacją zawodową, aktywizacją edukacyjną.

NA CZASIE

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Tłumy radomian na Nocy Muzeów

19 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content