|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

PODDZIAŁANIE –  brak

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (Gmina Miasta Radomia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni” w Radomiu)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 224 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 212 799,99zł

OKRES REALIZACJI: 01.04.2018 -30.06.2019

OPIS PROJEKTU:

W ramach projektu wsparcie otrzyma 16 osób (8 kobiet/8 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, oddalonych od rynku pracy, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (osoby niedosłyszące i głuche wymagające wsparcia przy codziennych czynnościach), braku zatrudnienia, ubóstwa, nieporadności społecznej i zawodowej. Uczestnikami projektu mają być osoby korzystające z POPŻ, zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby niepełnosprawne sprzężone, osoby niedosłyszące lub głuche, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy projektu zostaną objęci: ścieżką reintegracji, aktywizacją społeczną, aktywizacją zawodową, aktywizacją edukacyjną.

NA CZASIE

Pomnik poległych pracowników Fabryki Broni zostanie odnowiony

01 marca 2024

Rozpoczynają się Kaziki 2024

29 lutego 2024

W hali RCS powstanie Muzeum Sportu

28 lutego 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content