|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

PODDZIAŁANIE –  brak

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (Gmina Miasta Radomia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni” w Radomiu)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 224 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 212 799,99zł

OKRES REALIZACJI: 01.04.2018 -30.06.2019

OPIS PROJEKTU:

W ramach projektu wsparcie otrzyma 16 osób (8 kobiet/8 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, oddalonych od rynku pracy, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności (osoby niedosłyszące i głuche wymagające wsparcia przy codziennych czynnościach), braku zatrudnienia, ubóstwa, nieporadności społecznej i zawodowej. Uczestnikami projektu mają być osoby korzystające z POPŻ, zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby niepełnosprawne sprzężone, osoby niedosłyszące lub głuche, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy projektu zostaną objęci: ścieżką reintegracji, aktywizacją społeczną, aktywizacją zawodową, aktywizacją edukacyjną.

NA CZASIE

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła nowy sezon artystyczny

23 września 2023

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content