|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

PODDZIAŁANIE –  brak

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 274 865,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 219 892,00 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 31.12.2018

OPIS PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 22 osób niepracujących z terenu gminy miasta Radomia, w tym 3 osób z niepełnosprawnością oraz 19 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej powyżej 30 roku życia korzystających  ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia uczestników projektu w okresie do 31.12.2018r. poprzez zastosowanie indywidualnego i kompleksowego wsparcia na rzecz każdego uczestnika opartego o indywidualną ścieżkę reintegracji stworzoną dla każdej osoby z uwzględnieniem ich faktycznych predyspozycji i możliwości, które zostaną określone w procesie diagnostycznym.

W ramach projektu zaplanowano takie działania jak: poradnictwo i doradztwo, warsztaty motywacyjne i kompetencji społecznych spotkania wspierające z opiekunami, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz prace społeczno –użyteczne.

NA CZASIE

Radom będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U20

21 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

20 lutego 2024

Jaki przebieg linii kolejowej?

20 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content