|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

PODDZIAŁANIE –  brak

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 274 865,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 219 892,00 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 31.12.2018

OPIS PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 22 osób niepracujących z terenu gminy miasta Radomia, w tym 3 osób z niepełnosprawnością oraz 19 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej powyżej 30 roku życia korzystających  ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia uczestników projektu w okresie do 31.12.2018r. poprzez zastosowanie indywidualnego i kompleksowego wsparcia na rzecz każdego uczestnika opartego o indywidualną ścieżkę reintegracji stworzoną dla każdej osoby z uwzględnieniem ich faktycznych predyspozycji i możliwości, które zostaną określone w procesie diagnostycznym.

W ramach projektu zaplanowano takie działania jak: poradnictwo i doradztwo, warsztaty motywacyjne i kompetencji społecznych spotkania wspierające z opiekunami, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz prace społeczno –użyteczne.

NA CZASIE

Radomski Czerwiec Wolności z certyfikatem Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Mazowieckiego

29 września 2023

Taniec pod gwiazdami przedłużony

29 września 2023

Trwa budowa trzeciego odcinka trasy N-S

27 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content