|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – II Wzrost e-potencjału Mazowsza

DZIAŁANIE –  2.1 E-usługi

PODDZIAŁANIE – 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Wydział Teleinformatyczny Urzędu Miejskiego w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 366 018,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 668 411,20 zł

OKRES REALIZACJI: 09.10.2015-30.06.2018

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU: http://euslugi.umradom.pl/

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom głównej jednostki wnioskodawcy Urzędu Miejskiego w Radomiu (dalej we wniosku: UMR) i jego 4 jednostek podległych – instytucji kultury korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną. Uruchomione e-usługi publiczne dotyczyć będą głównie często załatwianych spraw, a cechować je będzie wysoki poziom dojrzałości (co najmniej 26 z nich zapewni możliwość załatwienia danej sprawy bez konieczności wizyty w danej instytucji). Uruchomienie e-usług będzie połączone z integracją systemów informatycznych (dalej: sys.inf.), wdrożeniem rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne w Urzędzie Miejskim oraz zakupem niezbędnego sprzętu koniecznego do realizacji zadań planowanych w projekcie, wdrożeniem dedykowanego oprogramowania wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w instytucjach kultury. Projekt ma ponadto na celu podniesienie bezpieczeństwa i interoperacyjności sys.inf. UMR, a także zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej. Projekt zakłada integrację sys.inf. oraz wykorzystanie możliwości platform do świadczenia e-usług publicznych: krajowej (ePUAP) oraz regionalnej (Wrota Mazowsza).

NA CZASIE

Budżet Obywatelski 2025. W poniedziałek wyniki głosowania

19 lipca 2024

Zakończyła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

19 lipca 2024

Będzie bezpiecznej. Nowe oświetlenie na ulicy Zakopiańskiej gotowe

17 lipca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content