|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – II Wzrost e-potencjału Mazowsza

DZIAŁANIE –  2.1 E-usługi

PODDZIAŁANIE – 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Wydział Teleinformatyczny Urzędu Miejskiego w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 366 018,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 668 411,20 zł

OKRES REALIZACJI: 09.10.2015-30.06.2018

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU: http://euslugi.umradom.pl/

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom głównej jednostki wnioskodawcy Urzędu Miejskiego w Radomiu (dalej we wniosku: UMR) i jego 4 jednostek podległych – instytucji kultury korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną. Uruchomione e-usługi publiczne dotyczyć będą głównie często załatwianych spraw, a cechować je będzie wysoki poziom dojrzałości (co najmniej 26 z nich zapewni możliwość załatwienia danej sprawy bez konieczności wizyty w danej instytucji). Uruchomienie e-usług będzie połączone z integracją systemów informatycznych (dalej: sys.inf.), wdrożeniem rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne w Urzędzie Miejskim oraz zakupem niezbędnego sprzętu koniecznego do realizacji zadań planowanych w projekcie, wdrożeniem dedykowanego oprogramowania wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w instytucjach kultury. Projekt ma ponadto na celu podniesienie bezpieczeństwa i interoperacyjności sys.inf. UMR, a także zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej. Projekt zakłada integrację sys.inf. oraz wykorzystanie możliwości platform do świadczenia e-usług publicznych: krajowej (ePUAP) oraz regionalnej (Wrota Mazowsza).

NA CZASIE

Pomnik poległych pracowników Fabryki Broni zostanie odnowiony

01 marca 2024

Rozpoczynają się Kaziki 2024

29 lutego 2024

W hali RCS powstanie Muzeum Sportu

28 lutego 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content