|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – II Wzrost e-potencjału Mazowsza

DZIAŁANIE –  2.1 E-usługi

PODDZIAŁANIE – 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Wydział Teleinformatyczny Urzędu Miejskiego w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 366 018,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 668 411,20 zł

OKRES REALIZACJI: 09.10.2015-30.06.2018

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU: http://euslugi.umradom.pl/

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom głównej jednostki wnioskodawcy Urzędu Miejskiego w Radomiu (dalej we wniosku: UMR) i jego 4 jednostek podległych – instytucji kultury korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną. Uruchomione e-usługi publiczne dotyczyć będą głównie często załatwianych spraw, a cechować je będzie wysoki poziom dojrzałości (co najmniej 26 z nich zapewni możliwość załatwienia danej sprawy bez konieczności wizyty w danej instytucji). Uruchomienie e-usług będzie połączone z integracją systemów informatycznych (dalej: sys.inf.), wdrożeniem rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne w Urzędzie Miejskim oraz zakupem niezbędnego sprzętu koniecznego do realizacji zadań planowanych w projekcie, wdrożeniem dedykowanego oprogramowania wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w instytucjach kultury. Projekt ma ponadto na celu podniesienie bezpieczeństwa i interoperacyjności sys.inf. UMR, a także zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej. Projekt zakłada integrację sys.inf. oraz wykorzystanie możliwości platform do świadczenia e-usług publicznych: krajowej (ePUAP) oraz regionalnej (Wrota Mazowsza).

NA CZASIE

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła nowy sezon artystyczny

23 września 2023

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content