|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Przedszkolaczki – Radomiaczki

PROGRAM– Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020– X Edukacja dla rozwoju regionu 
DZIAŁANIE– 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
PODDZIAŁANIE – 10.1.4 Edukacja przedszkolna

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Radomia
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Funduszy Unijnych, Urząd Miejski w Radomiu
INSTYTUCJA, W KTÓREJ WNIOSEK ZOSTAŁ ZŁOŻONY: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WARTOŚĆ PROJEKTU:   767 003,74 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:   551 003,74 zł
Wkład UE: 551 003,74 zł
% dofinansowania: 71,84

OKRES REALIZACJI:   15.03.2019 – 13.12.2020

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Radomiu i wzrost jej jakości przez: utworzenie 104 nowych miejsc (w tym 8 dla osób niepełnosprawnych) w OWP nr 3, 13 i 19 oraz dostosowanie 5 istniejących miejsc do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami w OWP nr 4 oraz uzupełnienie kompetencji 54 nauczycielek (100%K) przez udział w kursach i studiach podyplomowych, a także wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i poprzez zajęcia dodatkowe dla 748 dzieci (394K/354M) w wieku 3-6 lata (w tym 13 niepełnosprawnych) do 13.12.2020 r.

Grupę docelową projektu stanowi: 748 dzieci (394K/354M)  w wieku 3-6 lat, w tym 8  dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do OWP nr 3, 13 i 19 oraz 54 nauczycielek w/w przedszkoli i ww. OWP.

Działania (zadania) planowane w projekcie:

Zadanie 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Zadanie 2. Zapewnienie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc.

Zadanie 3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia specjalistyczne wyrównujące deficyty wynikające z niepełnosprawności.

Zadanie 4. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub profilaktyka deficytów.

Zadanie 5. Doskonalenie nauczycieli (kursy, szkolenia i studia podyplomowe).

NA CZASIE

Tłumy radomian na koncercie z okazji 48. rocznicy Czerwca’76

22 czerwca 2024

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content