|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Przyjazny Dom

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

PODDZIAŁANIE 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT :Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejksiego w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU:    1 079 928,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:    1 004 328,00 zł

OKRES REALIZACJI:   01.03.2019r. – 28.02.2021r.

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu zostanie utworzony Dzienny Dom Pomocy dla 30 os. zależnych
z terenu Radomia (osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
z podstawowych czynności z dnia codziennego) oraz ich 15 opiekunów faktycznych.

Projekt uwzględnia następujące działania:

1.      Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Dziennego Domu Opieki,

2.      Opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia, pomoc specjalistów dla os. zależnych i opiekunów faktycznych,

3.      Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy,

4.      Przeprowadzenie zajęć oraz terapii specjalistycznych ,

5.      Organizacja zajęć rekreacyjno-integracyjnych.

Budynek DPS, w którym będzie mieścił się Dzienny Dom Pomocy, zlokalizowany jest przy ul. Wyścigowej 6 w Radomiu.

NA CZASIE

Radomski Czerwiec Wolności z certyfikatem Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Mazowieckiego

29 września 2023

Taniec pod gwiazdami przedłużony

29 września 2023

Trwa budowa trzeciego odcinka trasy N-S

27 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content