|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego

Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

DZIAŁANIE –  4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

PODDZIAŁANIE –  4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu)

PARTNER PROJEKTU: Powiat Radomski

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 70 952 833,54 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 56 010 552,28 zł

OKRES REALIZACJI: 06.06.2016r. – 30.06.2020r.

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń i rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych  oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Zakres rzeczowy projektu w zakresie prac inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasta Radomia obejmować będzie: zakup 10 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą (w tym system ładowania autobusów, system monitorowania infrastruktury), budowę i przebudowę 10 ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla rowerów na terenie Gminy, przebudowę parkingu P&R w Radomiu, rozbudowę Inteligentnych Systemów Transportowych (rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) i rozbudowa Systemu Karty Miejskiej), dostawę i montaż 15 szt. wiat przystankowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Natomiast zakres rzeczowy realizowany przez Powiat Radomski to rozbudowa dwóch dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu transportu publicznego i niezmotoryzowanego w Radomiu i jego obszarze funkcjonalnym, wzrostu udziału w podróżach niskoemisyjnych środków transportu publicznego oraz poprawy jakości środowiska naturalnego.

NA CZASIE

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła nowy sezon artystyczny

23 września 2023

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content