|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego

Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego

20 czerwca 2023

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

DZIAŁANIE –  4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

PODDZIAŁANIE –  4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu).

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 79 535 678,35 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 49 842 888,15 zł

OKRES REALIZACJI: 06.06.2016r. – 30.06.2021r.

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń i rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych  oraz efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Zakres rzeczowy projektu w zakresie prac inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasta Radomia obejmować będzie: zakup 10 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą (w tym system ładowania autobusów, system monitorowania infrastruktury), budowę i przebudowę 10 ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla rowerów na terenie Gminy, przebudowę parkingu P&R w Radomiu, rozbudowę Inteligentnych Systemów Transportowych (rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) i rozbudowa Systemu Karty Miejskiej), dostawę i montaż 15 szt. wiat przystankowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Natomiast zakres rzeczowy realizowany przez Powiat Radomski to rozbudowa dwóch dróg powiatowych wraz z budową ścieżek rowerowych.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu transportu publicznego i niezmotoryzowanego w Radomiu i jego obszarze funkcjonalnym, wzrostu udziału w podróżach niskoemisyjnych środków transportu publicznego oraz poprawy jakości środowiska naturalnego.

NA CZASIE

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Tłumy radomian na Nocy Muzeów

19 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content