|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Świetlica Socjoterapeutyczna „Bezpieczna Przystań”

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

PODDZIAŁANIE – 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Radomiu

PARTNER PROJEKTU: Stowarzyszenie Centrum Młodieży „ARKA” w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 439 999,28 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 408 719,28 zł

OKRES REALIZACJI: 01.10.2017-30.09.2019

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jestzwiększenie dostępności usług środowiskowych dla 25 dzieci/młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym przebywających w pieczy zastępczej przez utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Radomiu. Uczestnicy projektu zostaną objęci indywidualną ścieżką reintegracji, która będzie planem działania, według którego uczestnik zostanie poprowadzony w dalszych etapach projektu.

W ramach projektu zaplanowano realizację zadań

1.      Utworzenie świetlicy, adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie

Świetlicy;

2.      Funkcjonowanie świetlicy, opieka wychowawców, posiłek dla dzieci, opracowanie indywidualnego planu działania;

3.      Pomoc w nauce i zajęcia rozwijające zainteresowania,  zajęcia tematyczne/plastyczne/techniczne/muzyczne, pomoc w odrabianiu lekcji;

4.      Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie , zajęcia rozwijające inicjatywność i przedsiębiorczość, zajęcia rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną;

5.      Zajęcia specjalistyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia indywidualne;

6.      Zajęcia integracyjne: wyjazdy aktywnego wypoczynku, wyjścia do kina/teatru/muzeów na basen/kręgle itp.

NA CZASIE

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła nowy sezon artystyczny

23 września 2023

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content