|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Świetlica Socjoterapeutyczna „Bezpieczna Przystań”

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

PODDZIAŁANIE – 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Radomiu

PARTNER PROJEKTU: Stowarzyszenie Centrum Młodieży „ARKA” w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 439 999,28 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 408 719,28 zł

OKRES REALIZACJI: 01.10.2017-30.09.2019

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jestzwiększenie dostępności usług środowiskowych dla 25 dzieci/młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym przebywających w pieczy zastępczej przez utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Radomiu. Uczestnicy projektu zostaną objęci indywidualną ścieżką reintegracji, która będzie planem działania, według którego uczestnik zostanie poprowadzony w dalszych etapach projektu.

W ramach projektu zaplanowano realizację zadań

1.      Utworzenie świetlicy, adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie

Świetlicy;

2.      Funkcjonowanie świetlicy, opieka wychowawców, posiłek dla dzieci, opracowanie indywidualnego planu działania;

3.      Pomoc w nauce i zajęcia rozwijające zainteresowania,  zajęcia tematyczne/plastyczne/techniczne/muzyczne, pomoc w odrabianiu lekcji;

4.      Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie , zajęcia rozwijające inicjatywność i przedsiębiorczość, zajęcia rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną;

5.      Zajęcia specjalistyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia indywidualne;

6.      Zajęcia integracyjne: wyjazdy aktywnego wypoczynku, wyjścia do kina/teatru/muzeów na basen/kręgle itp.

NA CZASIE

Radom będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U20

21 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

20 lutego 2024

Jaki przebieg linii kolejowej?

20 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content