|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Uczymy komplementarnie – indywidualnie

PROGRAM– Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020– X Edukacja dla rozwoju regionu 
DZIAŁANIE – 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
PODDZIAŁANIE – 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Radomia
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Funduszy Unijnych, Urząd Miejski w Radomiu
INSTYTUCJA, W KTÓREJ WNIOSEK ZOSTAŁ ZŁOŻONY: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 937 603,26 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:   1 840 723,10 zł
Wkład UE: 1 550 082,61 zł
% dofinansowania: 95

OKRES REALIZACJI:   01.02.2020 –  30.06.2022

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost do 2022 r. kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 461 spośród 542 uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji zawodowych u 75 spośród 87 nauczycieli z 9 szkół: PSP nr 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25, ZSP nr 4 oraz ZSSiPO w Radomiu.

Projekt przewiduje w ramach 1. typu projektów realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli z kreatywności i wiedzy, jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

W ramach 2. typu projektów zaplanowano zajęcia z kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematycznych opartych na metodzie eksperymentu. Odbędą się także szkolenia dla nauczycieli z zastosowania w edukacji metody eksperymentu, a także zostanie zakupione doposażenie pracowni przedmiotowych.

Realizacja typu 3. projektów będzie polegała na prowadzeniu zajęć z rozwijania kompetencji cyfrowych u uczniów, przeszkoleniu nauczycieli z podnoszenia kompetencji cyfrowych, a także doposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.

Typ 4. projektu będzie polegał na prowadzeniu zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizowaniu kursów uzupełniających, szkoleń i studiów dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Uzupełnione zostanie wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Pracownie szkolne zostaną wyposażone w narzędzia do nauczania, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK zgodnie z diagnozą szkół i katalogiem MEN.

NA CZASIE

Radomski Czerwiec Wolności z certyfikatem Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Mazowieckiego

29 września 2023

Taniec pod gwiazdami przedłużony

29 września 2023

Trwa budowa trzeciego odcinka trasy N-S

27 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content