|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Uczymy komplementarnie – indywidualnie

PROGRAM– Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020– X Edukacja dla rozwoju regionu 
DZIAŁANIE – 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
PODDZIAŁANIE – 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Radomia
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Funduszy Unijnych, Urząd Miejski w Radomiu
INSTYTUCJA, W KTÓREJ WNIOSEK ZOSTAŁ ZŁOŻONY: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 937 603,26 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:   1 840 723,10 zł
Wkład UE: 1 550 082,61 zł
% dofinansowania: 95

OKRES REALIZACJI:   01.02.2020 –  30.06.2022

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost do 2022 r. kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 461 spośród 542 uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji zawodowych u 75 spośród 87 nauczycieli z 9 szkół: PSP nr 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25, ZSP nr 4 oraz ZSSiPO w Radomiu.

Projekt przewiduje w ramach 1. typu projektów realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli z kreatywności i wiedzy, jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

W ramach 2. typu projektów zaplanowano zajęcia z kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematycznych opartych na metodzie eksperymentu. Odbędą się także szkolenia dla nauczycieli z zastosowania w edukacji metody eksperymentu, a także zostanie zakupione doposażenie pracowni przedmiotowych.

Realizacja typu 3. projektów będzie polegała na prowadzeniu zajęć z rozwijania kompetencji cyfrowych u uczniów, przeszkoleniu nauczycieli z podnoszenia kompetencji cyfrowych, a także doposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.

Typ 4. projektu będzie polegał na prowadzeniu zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizowaniu kursów uzupełniających, szkoleń i studiów dla nauczycieli z zakresu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Uzupełnione zostanie wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Pracownie szkolne zostaną wyposażone w narzędzia do nauczania, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK zgodnie z diagnozą szkół i katalogiem MEN.

NA CZASIE

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Tłumy radomian na Nocy Muzeów

19 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content