|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

W drodze do samodzielności

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

PODDZIAŁANIE – 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Radomiu (Gmina Miasta Radomia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego”Wzajemna Pomoc”)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 960 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 892 800,00 zł

OKRES REALIZACJI: 01.04.2017 – 31.03.2019

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest poprawa  sytuacji społecznej 30 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi  przeżywającymi trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w otwartym środowisku oraz ich opiekunów faktycznych poprzez utworzenie i prowadzenie działań w 30 mieszkaniach wspieranych na terenie miasta Radomia. W mieszkaniach tych będą prowadzone treningi zmierzające do częściowej lub całkowitej samodzielności grupy docelowej, zostaną podjęte działaniapoprawiające bezpieczeństwo poprzez zakup odpowiednich artykułów. W celu deinstytucjonalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi zostanie utworzony zespół interwencji kryzysowej reagujący w nagłych załamaniach osób chorujących psychicznie i ich opiekunów  faktycznych. W projekcie będą realizowane działanie wspierające opiekunów faktycznych dla których zostanie zorganizowane szkolenie mające na celu poprawę wiedzy nt. sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną oraz wymianę doświadczeń i poznanie dobrych praktyk. Dla opiekunów faktycznych przewidziano specjalistyczne poradnictwo (um. zlecenie: psycholog, psychiatra,prawnik).

NA CZASIE

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Budżet Obywatelski: rozpoczyna się głosowanie

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content