|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Zawodowy krok w przyszłość

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020–  X Edukacja dla rozwoju regionu
DZIAŁANIE – 10.3 Doskonalenie zawodowe
PODDZIAŁANIE – 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta Radomia
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Funduszy Unijnych, Urząd Miejski w Radomiu
INSTYTUCJA, W KTÓREJ WNIOSEK ZOSTAŁ ZŁOŻONY: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

OKRES REALIZACJI: 01.02.2021 – 31.03.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU:
   Wartość ogółem: 2 088 972,24 zł
   Wnioskowane dofinansowanie: 1 772 910,35 zł
   Wkład UE: 1 671 177,79 zł
   % dofinansowania: 84,87

Krótki opis projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31 marca 2023 r. zdolności do zatrudnienia 418 spośród 464 uczniów 2 szkół zawodowych w Radomiu: Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka poprzez udział w stażach, zajęciach specjalistycznych, zajęciach kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, a także wzrost efektywności i skuteczności kształcenia poprzez doposażenie 8 pracowni odzwierciedlających naturalne warunku pracy oraz zwiększenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 27 spośród 30 nauczycieli. W ramach projektu zorganizowane zostaną:

1.      Staże uczniowskie oraz zajęcia przygotowujące do egzaminów czeladniczych;

2.      Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego;

3.      Zajęcia dla uczniów kształtujące kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy

4.      Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu

5.      Doposażenie pracowni zawodowych

6.      Doradztwo zawodowe – utworzenie Punktów Informacji i Kariery

7.      Doradztwo zawodowe – kształcenie nauczycieli

Projekt obejmuje działania zapewniające kompleksowe wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego.

NA CZASIE

Przed nami obchody 48. rocznicy Czerwca 76

24 maja 2024

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content