|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska

Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska

„ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH UL. LIPSKA”

Zadanie współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego

BENEFICJENT: GMINA MIASTA RADOMIA

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:    4 000 000 zł

DOTACJA Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO:    2 000 000 zł

W RAMACH INSTRUMENTU WSPARCIA ZADAŃ WAŻNYCH DLA RÓWNOMIERNEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Przedmiot zadania obejmuje rozbudowę budynku dydaktycznego istniejącego obiektu Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu (projektowana rozbudowa o obiekt 1-piętrowy, częściowo podpiwniczony). W dobudowanej części budynku zaprojektowano m.in. dodatkowe pomieszczenia rehabilitacyjne i dydaktyczne, sanitariaty i WC, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz dodatkową klatkę schodową. Połączenie z częścią istniejącą budynku zapewnione zostanie poprzez korytarz, zarówno na parterze, jak i na piętrze. Dodatkowo zaprojektowano bezpośrednie wyjście z nowej części budynku na zewnątrz.

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu jest placówką publiczną, w której realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży: z upośledzeniem umysłowym lekkim, znacznym i głębokim, z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z dysfunkcjami narządów ruchu, wzroku, słuchu). Placówka świadczy kompleksową ofertę edukacyjno-rewalidacyjną dla dzieci i młodzieży o różnych typach niepełnosprawności, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W strukturach placówki funkcjonuje: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Publiczne Przedszkole nr 18, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16, Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

W rezultacie realizacji zadania nastąpi istotna poprawa warunków lokalowych placówki. Zwiększenie liczby pomieszczeń rehabilitacyjnych, dydaktycznych i sanitarnych, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, przyczyni się do poprawy komfortu pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz realizacji zajęć rewalidacyjnych.

Jest to inwestycja o dużym znaczeniu nie tylko dla miasta Radomia, ale także dla całego regionu, gdyż podopiecznymi palcówki są również dzieci i młodzież zamieszkujące teren powiatu radomskiego. Szkoła odnotowuje bardzo duże zapotrzebowanie na kształcenie specjalne, jednakże z uwagi na ograniczone warunki lokalowe nie jest w stanie swoją działalnością objąć wszystkich zainteresowanych osób. Rozbudowa części dydaktycznej szkoły pozwoli na objęcie wsparciem większej liczby dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i zapewnienie możliwości uczęszczania na zajęcia edukacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz diagnostyczne w ramach działalności placówki.

NA CZASIE

Bene Merenti Civitas Radomiensis dla Ewy Gęgi-Osowskiej

18 czerwca 2024

Bieg z historią w tle

16 czerwca 2024

Zbliża się 48. rocznica Czerwca 76

14 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content