|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

 LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” –  EDYCJA 2023

            Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, utworzono z dniem 1 stycznia 2019 r. państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Solidarnościowy, którego celem jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

          Gmina Miasta Radomia przystąpiła  do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest kontynuacja dotychczasowych Programów pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja w latach 2019 – 2022. 

            W dniu 27.02.2023 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miasta Radomia zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie w wysokości 550 819,58 zł, które pokrywa w pełni koszty  realizacji  zadania.

            Lokalny Program Gminy Miasta Radomia „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 skierowany jest do mieszkańców miasta Radomia i będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Celem  Programu jest  wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

–        poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej będzie udzielane w odniesieniu do osoby niepełnosprawnej, członka rodziny lub opiekuna osoby niepełnosprawnej w czasie i zakresie w jakim jest to celowe i niezbędne. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień  w sprawowanie opieki dysponować będą czasem na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Lokalny Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 będzie realizowany w dwóch formach:

1. w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

2. w ramach pobytu całodobowego, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię Gminy Miasta Radomia oraz w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16.

Realizatorem formy opieki wytchnieniowej o której mowa w punkcie 1 jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, natomiast zadania określone w punkcie 2 będzie realizować organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, wyłoniony w otwartym konkursie ofert oraz Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu. 

Koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Radomia.

Limity świadczenia usług opieki wytchnieniowej:

1. Limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, świadczonej  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana w ramach Programu opieka wytchnieniowa może być świadczona w maksymalnej nieprzerwanej długości 8 godzin dziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.

2. Limit 14 dni usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, który może być wykorzystany w częściach zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna prawnego.

Warunki uzyskania pomocy w ramach Lokalnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego składa wypełnioną kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134. W przypadku ubiegania się o przyznanie usługi pobytu całodobowego, dokumenty należy złożyć do podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Radomia lub do Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16.

2. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu wskazane jest złożenie wypełnionej karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM uzupełnionej przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/ pielęgniarkę.

3. Pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego świadczoną w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przyznaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i ustaleniu sytuacji dochodowej osoby niepełnosprawnej zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej dla przyznania tego rodzaju usług.

4.  Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerami telefonów:
(48) 360-83-14, (48) 360-87-07 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Limanowskiego 134,

(48) 362-09-48, (48) 362-01-37 w Urzędzie Miejskim w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53,

(48) 360-45-86 wew. 47, 58 w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16.

NA CZASIE

Radosław Witkowski zwycięzcą II tury wyborów samorządowych.

22 kwietnia 2024

Budowa wiaduktu przebiega zgodnie z planem

19 kwietnia 2024

Obchody 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia 2024

W maju ruszy budowa dwóch trybun na stadionie przy ul. Struga

18 kwietnia 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content