|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Aqua Fitness 55+

Regulamin uczestnictwa

„Aqua Fitness 55+”

I. Zasady ogólne

1. Każdy uczestnik zajęć programu „ Aqua Fitness 55+” jest obowiązany do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu uczestnictwa dostępnego na stronie www.akademiaaktywnosci.eu jak też przepisów obowiązujących na terenie danego obiektu (pływalni) na której odbywają się zajęcia.

2. Uczestnikiem zajęć na basenie w ramach programu „Aqua Fitness 55+”, zwanych dalej „zajęciami”, może zostać w szczególności osoba, która ukończyła 55 lat . Każdorazowo szczegóły naboru określane są w ogłoszeniu dot. naboru. Limit wiekowy nie dotyczy wolontariuszy.

3. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć, należy natychmiast zaprzestać uczestnictwa w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia.

4. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń oraz że na przestrzeni ostatniego tygodnia nie występowały u niego i innych domowników symptomy chorób zakaźnych, a także nie ma podwyższonej temperatury ani kaszlu.
Za skutki wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zasad uczestnictwa, w szczególności uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także niedostosowanie się do poleceń i wskazówek instruktora, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zajęciach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby z prawem do ich modyfikowania.

6. Zajęcia prowadzone są w grupach 15-25 osobowych. Maksymalna liczba osób na zajęciach może ulec zmianie z uwagi na inne odbywające się zajęcia na pływalni.

7. Warunkiem wejścia na zajęcia jest:
– telefoniczne dokonanie zapisu,
– w przypadku udziału w dodatkowych zajęciach odpłatnych, także dokonanie opłaty do 20 dnia miesiąca poprzedzającego. Dokonując opłaty należy w opisie przelewu wpisać: Imię i Nazwisko, rodzaj zajęć; miesiąc; dzień i godz. zajęć (np. Jan Kowalski; Aqua Fitness; marzec; basen Delfin; Czwartek 15.30),
– wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach oraz deklaracji dostępnej na stronie www.akademiaaktywnosci.eu lub https://www.radom.pl/dla-mieszkancow/sport/realizowane-zajecia-i-programy/aqua-fitness-55 (jeden raz w roku),
– złożenie podpisu na liście obecności uczestników,
– posiadanie stroju kąpielowego, czepka oraz klapek,
– wejście na basen możliwe jest po pobraniu paska z czujnikiem elektronicznym w kasie basenu (obowiązuje limit czasu 70 minut). Opłata za każdą minutę przekroczenia czasu,
– przed wejściem do szatni należy zmienić obuwie,
– w szatni należy pozostawić urządzenia elektroniczne,
– przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środków myjących.

8. Dwukrotna, bezpośrednio następująca po sobie nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje wykreślenie z listy uczestników.

II. Zasady korzystania z zajęć na pływalni

1. Zajęcia odbywają tylko w obecności prowadzącego instruktora, któremu muszą podporządkować się wszyscy uczestnicy.

2. Zajęcia odbywają się według ściśle określonego harmonogramu, do którego należy się dostosować przychodząc punktualnie na zajęcia.

3. Z zajęć nie wolno korzystać:
– osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
– chorym na górne drogi oddechowe (kaszel, katar, itp.),
– z chorobami układu wydalania,
– osobom mającym trudności w oddychaniu,
– osobom cierpiącym na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne,
– osobom z niewydolnością układu krążenia,
– osobom uczulonym na środki dezynfekujące.

4. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, nie powinny korzystać z zajęć. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z zajęć przez te osoby.

5. Wszelkie urazy, skaleczenia należy zgłaszać instruktorowi.

6. Na basenie kategorycznie zabrania się:
– biegania, skoków do wody, wpychania innych uczestników do wody, spożywania żywności, żucia gumy, wszczynania fałszywych alarmów.

7. Po wyjściu z zajęć należy odpocząć 20-30 minut.

8. Przy naborze mogą być potraktowane preferencyjnie osoby, które posiadają udokumentowaną pracę wolontariusza podczas imprez sportowo-rekreacyjnych wspomaganych przez Akademię Aktywności.

Aktualne informacje pod tym linkiem

Zgłoszenie Aqua Fitness 55+

NA CZASIE

Radom będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U20

21 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

20 lutego 2024

Jaki przebieg linii kolejowej?

20 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content