|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Mocny kręgosłup / Joga

Regulamin uczestnictwa

MOCNY KRĘGOSŁUP / JOGA.

I. Zasady ogólne

1. Każdy uczestnik zajęć ww. programu jest obowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem uczestnictwa oraz regulaminami obowiązującymi na terenie obiektów na których organizowane są zajęcia oraz ich przestrzegania.

2. Uczestnikiem nieodpłatnych mogą być mieszkańcy Radomia, którzy ukończyli 50 lat, (nie dotyczy wolontariuszy), zapisali się na zajęcia. Każda zapisana osoba musi wypełnić i podpisać zgłoszenie uczestnictwa i przekazać go na pierwszych zajęciach instruktorowi prowadzącemu zajęcia jeden raz w roku.

3. Zajęcia nieodpłatne dla uczestnika odbywają się jeden raz w tygodniu. Zajęcia są organizowane tylko w przypadku pozyskania pełnego finansowania na realizację zajęć. Udział w każdych dodatkowych zajęciach dla uczestnika w ciągu tygodnia jest możliwy tylko na zasadach odpłatnych. Opłata powinna być wniesiona do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc którego dotyczy opłata na konto: MBank 35 1140 2004 0000 3102 8079 3053.

4. Ogłoszenie naboru uczestników zajęć jest prowadzone za pomocą strony internetowej Akademii Aktywności, FB lub za pośrednictwem lokalnych mediów publicznych.

5. Uczestnicy nie są objęci ubezpieczeniem OC i NW.

6. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń. W przypadku poważnych problemów z kręgosłupem, przed przyjściem na tego rodzaju zajęcia należy skonsultować się z lekarzem.

7. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zasad uczestnictwa, w szczególności uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także niedostosowanie się do poleceń i wskazówek instruktora, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z uczestnikami zajęć wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zajęciach na potrzeby reklamowe, promocyjne a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby z prawem do ich modyfikowania.

II. Zasady korzystania z zajęć

1. Zajęcia odbywają tylko w obecności prowadzącego instruktora.

2. Zajęcia odbywają się według ściśle określonego harmonogramu, do którego należy się dostosować przychodząc odpowiednio wcześniej.

3. Wszyscy uczestnicy muszą się podporządkować instruktorowi prowadzącemu zajęcia.

4. W szatni należy pozostawić urządzenia elektroniczne.

5. Na sali ćwiczeń obowiązują stroje sportowe.

6. Z zajęć nie wolno korzystać:
– osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
– chorym na górne drogi oddechowe (kaszel, katar),
– osobom mającym trudności w oddychaniu,
– osobom cierpiącym na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne,
– osobom z niewydolnością układu krążenia.

7. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności fizycznej bądź samopoczucia, nie powinny korzystać z zajęć. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z zajęć.

8. Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie własnego ręcznika, wygodnego stroju sportowego oraz potwierdzenie obecności na zajęciach.

9. Zajęcia prowadzone są w grupach z instruktorem. Trwają 45-60 minut.

10. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć należy natychmiast zaprzestać uczestnictwa w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia.

11. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach, bezpośrednio następujące po sobie powoduje wykreślenie z listy uczestników. Usprawiedliwienia należy zgłaszać do instruktora przed planowaną nieobecnością.

Zgłoszenie Mocny kręgosłup / Joga

NA CZASIE

Radom będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U20

21 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

20 lutego 2024

Jaki przebieg linii kolejowej?

20 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content