|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023

Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023

29 sierpnia 2016 roku Rada Miejska w Radomiu przyjęła „Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”. Jest to dokument, w którym w oparciu o szczegółową analizę problemów społecznych, gospodarczych i technicznych w mieście, wyznaczono obszar rewitalizacji. Obejmuje on całe Śródmieście wraz z Miastem Kazimierzowskim.

W programie znalazły się przedsięwzięcia planowane zarówno przez miasto, jak i partnerów zewnętrznych, w tym właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i osoby prywatne. Uchwalony przez radnych program rewitalizacji oprócz inwestycji w infrastrukturę przewiduje także szereg działań społecznych dotyczących m.in. aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji, edukacji i kultury. Posiadanie aktualnego programu rewitalizacji (poprzedni obowiązywał w latach 2007-2013) jest niezbędne, ponieważ jest to wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie tzw. projektów rewitalizacyjnych z funduszy unijnych i krajowych dedykowanych rewitalizacji, posiadanie aktualnego Programu jest warunkiem aplikowania o dotacje.

Dokument powstał na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U . 2015 poz. 1777 z późn zm).

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących projektu „rogramu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

NA CZASIE

Więcej pieniędzy dla Radomia z budżetu państwa

27 lutego 2024

Nie żyje prof. Jerzy Jarzębski

27 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

26 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content