|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Współpraca trwa od 1993 r.

Dotychczasowe formy współpracy:

 •  Dni Daugawpils w Radomiu i Dni Radomia w Daugawpils,
 •  wymiana wystaw artystycznych (współpraca Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu z Muzeum Krajoznawczym i Etnograficznym w Daugawpils),
 •  gościnne występy artystów z obydwu miast, np. orkiestry Grandioso w Daugawpils i Rydze, kwartetu Radomiensis i par tanecznych w Daugawpils, łotewskich młodych muzyków na Spotkaniach Młodych Kameralistów w Radomiu. Ufundowaliśmy stypendium dla łotewskiego rzeźbiarza Iwo Folkmanisa, który pracował w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, zorganizowaliśmy wyjazd radomskiego plastyka Sylwestra Zakrzewskiego na plener w Daugawpils,
 •  kilkakrotne odwiedziny łotewskich przedsiębiorców w Radomiu i spotkania w radomskich firmach,
 •  wyjazd misji gospodarczej radomskiego biznesu na Łotwę,
 •  bezpośrednia współpraca pomiędzy szkołami, m.in. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego z Radomia i odpowiadająca jej placówka w Daugawpils prowadzą wymianę praktykantów,
 •  pobyt na studiach w radomskich uczelniach dla grupy absolwentów Szkoły Polskiej w Daugawpils,
 •  przekazywanie darów: książek i lekarstw dla Polskiego Przedszkola w Daugawpils,
 •  pobyt dzieci z Łotwy w harcerskich ośrodkach wypoczynkowych,
 •  wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania struktur Straży Miejskiej,
 •  wymiana doświadczeń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

W chwili obecnej współpraca charakteryzuje się wzrostem aktywności i rozszerza się na nowe, interesujące obydwie strony obszary.

Porozumienie o charakterze listu intencyjnego podpisano w 1996 r.

Formy dotychczasowej współpracy:

 •  udział oficjalnych i roboczych delegacji w uroczystościach organizowanych przez sygnatariuszy,
 •  udział zespołów polonijnych w Dniach Radomia,
 •  występy radomskich artystów na Kwiatach Polskich na Wileńszczyźnie,
 •  bezpośrednie kontakty pomiędzy placówkami oświatowymi (wymiana kadry nauczycielskiej, zielone szkoły),
 •  pomoc Urzędu Miejskiego w Radomiuprzy organizacji wyjazdu Fundacji POMOST z pomocą dla Polaków na Wileńszczyźnie,
 •  ufundowanie przez Gminę Miasta Radomia stypendiów dla 3 studentów z Rejonu Wileńskiego, którzy podjęli naukę na Politechnice Radomskiej,
 •  organizacja obozów wypoczynkowych dla dzieci z Litwy,
 •  szkolenie dla pracowników socjalnych z Samorządu Rejonu Wileńskiego – wspólnie z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Struga.

 

W chwili obecnej kontakty mają charakter kurtuazyjny.

Umowa o współpracy podpisana w 2001 r.

Dotychczasowe formy współpracy:

 •  udział oficjalnych delegacji w imprezach organizowanych przez władze obydwu miast,
 •  wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania miastem i pozyskiwania środków europejskich,
 •  współpraca na poziomie izb przemysłowo-handlowych i przedstawicieli biznesu z Radomia i Starej Zagory.

Porozumienie podpisane w 2001 r.

Dotychczasowe formy współpracy:

 •  wymiana oficjalnych delegacji,
 •  zorganizowanie prywatnego wyjazdu dla pracowników UM Radom do Bańskiej Bystrzycy na Dni Miasta,
 •  przyjęcie dwudziestokilkuosobowej reprezentacji Bańskiej Bystrzycy na Dniach Radomia,
 •  udział w imprezach sportowych zawodników z obydwu miast,
 •  współpraca w zakresie integracji europejskiej.

Porozumienie podpisane w 2003 r.

Współpraca ma charakter kurtuazyjny i sprowadza się do wymiany oficjalnych delegacji i okolicznościowej korespondencji.

Porozumienie podpisane 24 czerwca 2006 r.

Współpraca opiera się na kontaktach pomiędzy szkołami, organizacjami młodzieżowymi, sportowymi, instytucjami kulturalnymi.

List intencyjny pomiędzy miastem Huzhou z prowincji Zhejiang (Chiny) i miastem Radomiem dotyczący ustanowienia przyjacielskiej współpracy pomiędzy stronami, został podpisany 29.10.2009 r. w Radomiu.

Prezydent Andrzej Kosztowniak i Prezydent miasta Taoyuan Su Jia Ming podpisali 28 września 2011r. umowę partnerską.

Zgodnie z jej zapisami, oba samorządy zgadzają się poświęcić inicjowaniu, promocji i rozwojowi dwustronnej i obopólnie korzystnej współpracy, przede wszystkim w sferach edukacji, przedsiębiorczości, administracji, kultury, planowania i rozwoju, promocji, sportu oraz deklarują przyczyniać się do ogólnej wymiany idei, wiedzy oraz doświadczenia. Będą wspierać się wzajemnie przede wszystkim w procesie inicjowania relacji pomiędzy instytucjami użyteczności publicznej oraz organizacjami biznesowymi po obu stronach.

Deklarują też wspieranie kontaktów personalnych obu miast, będących podstawą dla rozwoju przyjacielskich relacji oraz wzajemnego zrozumienia.

Umowa została podpisana podczas dwudniowej wizyty delegacji miasta Taoyuan w Radomiu.

Umowa jest efektem rozwijającej się od kilku lat współpracy Radomia ze stroną tajwańską. W ramach tych kontaktów prezentowane były w naszym mieście wystawy przybliżające kulturę, sztukę, historię oraz współczesne oblicze Tajwanu. Strona tajwańska ufundowała sprzęt komputerowy wartości około 50 tysięcy złotych dla Hospicjum Królowej Apostołów oraz dwa stypendia umożliwiające młodym radomianom bezpłatne studia na uniwersytecie tajwańskim.

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content