|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu

Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego 13 w Radomiu

W ramach projektu zrealizowane zostały kompleksowe prace modernizacyjne i budowlane w istniejącym, zabytkowym obiekcie Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Zakres wykonanych  prac obejmował przede wszystkim:

  • aranżację części pomieszczeń oraz dostosowanie ich do obecnie obowiązujących warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi,
  • remont elewacji budynku,
  • wykonanie iluminacji budynku,
  • dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowa ciągów komunikacyjnych, montaż windy obsługującej wszystkie kondygnacje,
  • wymianę istniejącego pokrycia dachowego i docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymianę rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej,
  • osuszenie ścian i wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych w miejscach zawilgoceń,
  • remont sanitariatów i przystosowanie jednego z nich do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • wykonanie nowej posadzki z podłożem na tarasie od strony ul. Grzecznarowskiego oraz na balkonie od strony dziedzińca szkoły,
  • roboty remontowe w całym budynku w celu podniesienia standardu wykończenia i poprawy warunków użytkowania pomieszczeń.

Ponadto, w ramach rozbudowy istniejącego budynku, dobudowane zostało nowe skrzydło, nawiązujące do formy architektonicznej dotychczasowej siedziby.  Nowy budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W nowej części budynku szkoły ulokowane zostały przede wszystkim specjalistyczne pracownie artystyczne oraz powierzchnia wystawowa. 

Głównym celem projektu jest poprawa warunków i jakości kształcenia oraz podniesienie dostępu do edukacji artystycznej poprzez stworzenie nowoczesnej bazy lokalowej i warsztatowej o wysokim standardzie w Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uzdolnione plastycznie dzieci i młodzież z Radomia i okolic.

W Zespole Szkół Plastycznych funkcjonują dwie linie programowe: ogólnokształcąca wraz z programem plastycznym oraz edukacja plastyczna w ramach Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego. Po zakończeniu realizacji projektu planuje się poszerzenie oferty edukacyjnej placówki, utworzenie nowych specjalizacji. Możliwe będzie również przyjęcie większej liczby osób na same zajęcia plastyczne. Zakładana jest także organizacja warsztatów, sympozjów naukowych, konferencji dla nauczycieli szkół artystycznych, międzyszkolnych i środowiskowych plenerów artystycznych oraz makroregionalnych przeglądów z rysunku, malarstwa i rzeźby. Nowa powierzchnia warsztatowa umożliwi organizację dużych imprez artystycznych i wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim.

Rzeczowa realizacja projektu obejmuje okres: kwiecień 2013 r. – sierpień 2014 r. Uroczyste otwarcie zmodernizowanej i rozbudowanej siedziby Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiuodbyło sie w dniu 1 wrzesnia 2014 r. 

Remont i rozbudowa szkoły dofinansowane zostały ze środków XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego). 

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 6 808 911,45 zł.

Projekt uzyskałdofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 664 715,29 zł.

Zobacz również:

www.poiis.mkidn.gov.pl (strona internetowa XI priorytetu: Kultura i Dziedzictwo Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)

www.pois.gov.pl

www.plastyk.radom.pl (strona internetowa Zespołu Szkół Plastycznych / zakładka: rozbudowa szkoły)

NA CZASIE

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Tłumy radomian na Nocy Muzeów

19 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content