|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Lepsza edukacja najlepszą inwestycją – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013

Lepsza edukacja najlepszą inwestycją – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

DZIAŁANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki (Urząd Miejski)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 866 941,80 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 750 933,53 zł

OKRES REALIZACJI: 2011-2013

OPIS PROJEKTU

Projektem będzie objętych 1279 dziewcząt i 1438 chłopców z 17 podstawówek (w tym integracyjnej i specjalnej), mających problemy w nauce, a zwłaszcza pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i niewydolnych wychowawczo. Dzieci nie radzące sobie z nauką otrzymają wsparcie podczas zajęć wyrównawczych, zaś uczniowie chcący rozwijać zainteresowania będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. W projekcie zaplanowano zajęcia – z matematyki, angielskiego, pedagogiczno-psychologiczne, informatyczne, informatyczne i edukacji wczesnoszkolnej, trening uwagi metodą Tomatisa, logopedyczne, przyrodniczo-ekologiczne, psychoedukacyjne, terapeutyczne z kinezjologii edukacyjnej, terapeutyczno-informatyczne, plastyczno-techniczne, Biofeedback, zajęcia z alternatywnych metod komunikacji, z integracji sensorycznej, ruch rozwijający Weroniki Sherborne. Zajęcia (w sumie 28431h) będą prowadzone po godzinach lekcyjnych w szkołach przez nauczycieli i specjalistów mających uprawnienia do nauczania lub prowadzenia terapii. W projekcie zaplanowano również szkolenia dla 14 nauczycieli z Alternatywnych Metod Komunikacji i Biofeedback.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła nowy sezon artystyczny

23 września 2023

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content