|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Lepsza edukacja najlepszą inwestycją – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013

Lepsza edukacja najlepszą inwestycją – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

DZIAŁANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki (Urząd Miejski)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 866 941,80 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 750 933,53 zł

OKRES REALIZACJI: 2011-2013

OPIS PROJEKTU

Projektem będzie objętych 1279 dziewcząt i 1438 chłopców z 17 podstawówek (w tym integracyjnej i specjalnej), mających problemy w nauce, a zwłaszcza pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i niewydolnych wychowawczo. Dzieci nie radzące sobie z nauką otrzymają wsparcie podczas zajęć wyrównawczych, zaś uczniowie chcący rozwijać zainteresowania będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. W projekcie zaplanowano zajęcia – z matematyki, angielskiego, pedagogiczno-psychologiczne, informatyczne, informatyczne i edukacji wczesnoszkolnej, trening uwagi metodą Tomatisa, logopedyczne, przyrodniczo-ekologiczne, psychoedukacyjne, terapeutyczne z kinezjologii edukacyjnej, terapeutyczno-informatyczne, plastyczno-techniczne, Biofeedback, zajęcia z alternatywnych metod komunikacji, z integracji sensorycznej, ruch rozwijający Weroniki Sherborne. Zajęcia (w sumie 28431h) będą prowadzone po godzinach lekcyjnych w szkołach przez nauczycieli i specjalistów mających uprawnienia do nauczania lub prowadzenia terapii. W projekcie zaplanowano również szkolenia dla 14 nauczycieli z Alternatywnych Metod Komunikacji i Biofeedback.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Bene Merenti Civitas Radomiensis dla Ewy Gęgi-Osowskiej

18 czerwca 2024

Bieg z historią w tle

16 czerwca 2024

Zbliża się 48. rocznica Czerwca 76

14 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content