|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Budowa i przebudowa drogi powiatowej – ulicy Młodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyżowania z ulicą ks. Sedlaka do skrzyżowania z ulicą Gdyńską wraz z infrastrukturą techniczną

Budowa i przebudowa drogi powiatowej – ulicy Młodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyżowania z ulicą ks. Sedlaka do skrzyżowania z ulicą Gdyńską wraz z infrastrukturą techniczną

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

PRIORYTET: III Regionalny system transportowy

DZIAŁANIE: 3.1 Infrastruktura drogowa

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

WARTOŚĆ PROJEKTU: 11 514 875,71 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 9 765 185,28 zł

OKRES REALIZACJI: 2009-2011

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest budowa i przebudowa drogi powiatowej – ulicy Młodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Sedlaka do skrzyżowania z ul. Gdyńską wraz z infrastrukturą techniczną. Budowana ulica Młodzianowska na odcinku od skrzyżowania z ul Ks. Sedlaka do skrzyżowania z ul. Gdyńską będzie miała przekrój: od dwujezdniowego z pasem rozdziału zmiennej szerokości (G-2/2 – 2 x 7m.) do jednojezdniowego (G-1/2 – 2 x 3,5m.) z obustronnym, równoległym pasem włączenia/wyłączenia. Zaplanowano też dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. 1905-go Roku (ulica klasy Z), którym bez zakłóceń zostanie poprowadzona ul. Młodzianowska (zaprojektowano ją w dolnym poziomie), w poziomie ul. 1905-go Roku (górnym) skrzyżowanie będzie skanalizowane, wyposażone w sygnalizację świetlną.
Projekt zakłada budowę i przebudowę ulicy o długości 962 m. Jest to pierwszy etap planowanej przebudowy ul. Młodzianowskiej na długości 3 480 m. Jest to bardzo ważny element inwestycji wpisującej się w regionalny układ komunikacyjny usprawniający ruch zarówno w Radomiu jak i usprawniający połączenia komunikacyjne ze stolicą województwa i kraju. Budowa planowanego odcinka wpłynie na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu, usprawni obsługę komunikacyjną między największymi osiedlami miasta oraz przejazd przez miasto. Planowany odcinek będzie drogą pośrednio wyprowadzającą ruch z miasta i przyczyni się do znaczącego odciążenia ulic ścisłego centrum Radomia. W ramach projektu w części drogowej wykonane zostanie: budowa 305 m. odcinka ulicy, przebudowa 657 m. odcinka ulicy, przebudowa skrzyżowania z ul. Ks. Sedlaka z trójwylotowego na czterowylotowe z organizacją wlotów podporządkowanych „na prawo skręty”, wytworzenie lokalnego ciągu ulic Młodzianowska-Juliusza poprzez likwidację południowego wlotu skrzyżowania tych ulic, przebudowa skrzyżowania Młodzianowska-Blaszana z wydzieleniem dodatkowego pasa dla relacji prawoskrętnej, przebudowa skrzyżowania z ul. Chałubińskiego poprzez budowę nowego wlotu tej ulicy, przebudowa skrzyżowania z ul. Gdyńską z dopuszczeniem tylko relacji prawoskrętnej, budowa lokalnego ciągu pieszo-jezdnego dł. 113 m. dla obsługi terenów przyległych do ul. Młodzianowskiej – odcinek między łącznicą zachodnią a ul. Gdyńską, budowa chodników dla pieszych o dł. 350 m, przebudowa chodników dla pieszych o dł. 980 m, przebudowa 7 przejść dla pieszych, budowa stalowych barier o łącznej dł. 2378 m, budowa ekranów akustycznych o łącznej długości 583 m., urządzenie terenów zieleni. W części telekomunikacyjnej wykonane zostanie: budowa kanalizacji telekomunikacyjnej 533 mb, przebudowa kabli miedzianych  76,00 kp, przebudowa kabla światłowodowego 12J – 422 mb. Inwestycja w zakresie energetycznym obejmie wykonanie: budowa oświetlenia drogowego, przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego, budowa oświetlenia dróg obarczających, przebudowy kolidujących sieci kablowych średniego napięcia, przebudowy kolidujących sieci napowietrznych i kablowych niskiego napięcia. W części wodno-kanalizacyjno-gazowej: wykonanie sieci wodociągowej na długości 888 m, wykonanie kanalizacji sanitarnej na długości 1054 m, wykonanie kanalizacji deszczowej na długości 1269 m, wykonanie sieci gazowej na odcinkach od ul. Gdyńskiej do ul. 1905-go Roku po zachodniej stronie ulicy, od posesji nr 78 do ul. 1905-go Roku po wschodniej stronie ulicy, w obrębie ulic Chałubińskiego i Blaszanej.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Walczymy o pieniądze na Wolanowską. Podpisz petycję!

26 września 2023

Z myślą o rozwoju artystycznych talentów

26 września 2023

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content