|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Budowa i przebudowa drogi powiatowej – ulicy Młodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyżowania z ulicą ks. Sedlaka do skrzyżowania z ulicą Gdyńską wraz z infrastrukturą techniczną

Budowa i przebudowa drogi powiatowej – ulicy Młodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyżowania z ulicą ks. Sedlaka do skrzyżowania z ulicą Gdyńską wraz z infrastrukturą techniczną

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

PRIORYTET: III Regionalny system transportowy

DZIAŁANIE: 3.1 Infrastruktura drogowa

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

WARTOŚĆ PROJEKTU: 11 514 875,71 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 9 765 185,28 zł

OKRES REALIZACJI: 2009-2011

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest budowa i przebudowa drogi powiatowej – ulicy Młodzianowskiej w Radomiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Sedlaka do skrzyżowania z ul. Gdyńską wraz z infrastrukturą techniczną. Budowana ulica Młodzianowska na odcinku od skrzyżowania z ul Ks. Sedlaka do skrzyżowania z ul. Gdyńską będzie miała przekrój: od dwujezdniowego z pasem rozdziału zmiennej szerokości (G-2/2 – 2 x 7m.) do jednojezdniowego (G-1/2 – 2 x 3,5m.) z obustronnym, równoległym pasem włączenia/wyłączenia. Zaplanowano też dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. 1905-go Roku (ulica klasy Z), którym bez zakłóceń zostanie poprowadzona ul. Młodzianowska (zaprojektowano ją w dolnym poziomie), w poziomie ul. 1905-go Roku (górnym) skrzyżowanie będzie skanalizowane, wyposażone w sygnalizację świetlną.
Projekt zakłada budowę i przebudowę ulicy o długości 962 m. Jest to pierwszy etap planowanej przebudowy ul. Młodzianowskiej na długości 3 480 m. Jest to bardzo ważny element inwestycji wpisującej się w regionalny układ komunikacyjny usprawniający ruch zarówno w Radomiu jak i usprawniający połączenia komunikacyjne ze stolicą województwa i kraju. Budowa planowanego odcinka wpłynie na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu, usprawni obsługę komunikacyjną między największymi osiedlami miasta oraz przejazd przez miasto. Planowany odcinek będzie drogą pośrednio wyprowadzającą ruch z miasta i przyczyni się do znaczącego odciążenia ulic ścisłego centrum Radomia. W ramach projektu w części drogowej wykonane zostanie: budowa 305 m. odcinka ulicy, przebudowa 657 m. odcinka ulicy, przebudowa skrzyżowania z ul. Ks. Sedlaka z trójwylotowego na czterowylotowe z organizacją wlotów podporządkowanych „na prawo skręty”, wytworzenie lokalnego ciągu ulic Młodzianowska-Juliusza poprzez likwidację południowego wlotu skrzyżowania tych ulic, przebudowa skrzyżowania Młodzianowska-Blaszana z wydzieleniem dodatkowego pasa dla relacji prawoskrętnej, przebudowa skrzyżowania z ul. Chałubińskiego poprzez budowę nowego wlotu tej ulicy, przebudowa skrzyżowania z ul. Gdyńską z dopuszczeniem tylko relacji prawoskrętnej, budowa lokalnego ciągu pieszo-jezdnego dł. 113 m. dla obsługi terenów przyległych do ul. Młodzianowskiej – odcinek między łącznicą zachodnią a ul. Gdyńską, budowa chodników dla pieszych o dł. 350 m, przebudowa chodników dla pieszych o dł. 980 m, przebudowa 7 przejść dla pieszych, budowa stalowych barier o łącznej dł. 2378 m, budowa ekranów akustycznych o łącznej długości 583 m., urządzenie terenów zieleni. W części telekomunikacyjnej wykonane zostanie: budowa kanalizacji telekomunikacyjnej 533 mb, przebudowa kabli miedzianych  76,00 kp, przebudowa kabla światłowodowego 12J – 422 mb. Inwestycja w zakresie energetycznym obejmie wykonanie: budowa oświetlenia drogowego, przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego, budowa oświetlenia dróg obarczających, przebudowy kolidujących sieci kablowych średniego napięcia, przebudowy kolidujących sieci napowietrznych i kablowych niskiego napięcia. W części wodno-kanalizacyjno-gazowej: wykonanie sieci wodociągowej na długości 888 m, wykonanie kanalizacji sanitarnej na długości 1054 m, wykonanie kanalizacji deszczowej na długości 1269 m, wykonanie sieci gazowej na odcinkach od ul. Gdyńskiej do ul. 1905-go Roku po zachodniej stronie ulicy, od posesji nr 78 do ul. 1905-go Roku po wschodniej stronie ulicy, w obrębie ulic Chałubińskiego i Blaszanej.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Tłumy radomian na Nocy Muzeów

19 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content