|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

PRIORYTET: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

DZIAŁANIE:1.7 Promocja gospodarcza

LIDER: Samorząd Województwa Mazowieckiego

PARTNERZY: Gminy i powiaty województwa mazowieckiego, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

WARTOŚĆ PROJEKTU: 180 000 000,00 zł

OKRES REALIZACJI: 2008 – 2012

OPIS PROJEKTU:

Projekt związany jest z budową baz wiedzy o przestrzeni. Istniejące obecnie bazy danych tematycznych są rozproszone i niespójne, co przedłuża proces korzystania z danych i tym samym wydłuża proces decyzyjny. Projekt obejmował będzie unowocześnienie stosowanych i wdrażanie nowych technologii w obszarze budowy, prowadzenia i udostępnienia zbiorów danych obejmujących dane z zakresu przestrzennego zobrazowania terenu oraz cech identyfikujących walory gmin, powiatów i województwa. Budowa zintegrowanej bazy wiedzy oraz jej powszechna dostępność przyczyni się do lepszego wykorzystania wewnętrznego potencjału regionu, w tym łatwiejszej lokalizacji inwestycji, uaktywnienia rezerw terenowych, ułatwi inwestorom dostęp do infrastruktury oraz zapewni możliwość stworzenia spójnego systemu ofert i promocji terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą. Powszechna dostępność do powstałych w ramach projektu baz danych przestrzennych o charakterze baz wiedzy przyczyni się do wzrostu świadomości społeczeństwa, racjonalniejszego wykorzystania przestrzeni oraz ochrony walorów naturalnych środowiska. 

Celem projektu jest:

1) promocja gospodarcza Mazowsza poprzez:

a) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej

b) opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologiach teleinformatycznych, ułatwiających jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie wewnętrznego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji;

2) wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;

3) aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Tłumy radomian na Nocy Muzeów

19 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content