|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

PRIORYTET: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

DZIAŁANIE:1.7 Promocja gospodarcza

LIDER: Samorząd Województwa Mazowieckiego

PARTNERZY: Gminy i powiaty województwa mazowieckiego, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

WARTOŚĆ PROJEKTU: 180 000 000,00 zł

OKRES REALIZACJI: 2008 – 2012

OPIS PROJEKTU:

Projekt związany jest z budową baz wiedzy o przestrzeni. Istniejące obecnie bazy danych tematycznych są rozproszone i niespójne, co przedłuża proces korzystania z danych i tym samym wydłuża proces decyzyjny. Projekt obejmował będzie unowocześnienie stosowanych i wdrażanie nowych technologii w obszarze budowy, prowadzenia i udostępnienia zbiorów danych obejmujących dane z zakresu przestrzennego zobrazowania terenu oraz cech identyfikujących walory gmin, powiatów i województwa. Budowa zintegrowanej bazy wiedzy oraz jej powszechna dostępność przyczyni się do lepszego wykorzystania wewnętrznego potencjału regionu, w tym łatwiejszej lokalizacji inwestycji, uaktywnienia rezerw terenowych, ułatwi inwestorom dostęp do infrastruktury oraz zapewni możliwość stworzenia spójnego systemu ofert i promocji terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą. Powszechna dostępność do powstałych w ramach projektu baz danych przestrzennych o charakterze baz wiedzy przyczyni się do wzrostu świadomości społeczeństwa, racjonalniejszego wykorzystania przestrzeni oraz ochrony walorów naturalnych środowiska. 

Celem projektu jest:

1) promocja gospodarcza Mazowsza poprzez:

a) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej

b) opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologiach teleinformatycznych, ułatwiających jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie wewnętrznego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji;

2) wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;

3) aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Radomski Czerwiec Wolności z certyfikatem Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Mazowieckiego

29 września 2023

Taniec pod gwiazdami przedłużony

29 września 2023

Trwa budowa trzeciego odcinka trasy N-S

27 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content