|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem

Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

PRIORYTET: V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

DZIAŁANIE:5.2 Rewitalizacja miast  

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT : Rewitalizacja s. z o.o w Radomiu

PARTNERZY: Gmina Miasta Radomia, Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Hufiec Radom

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 525 808,94 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 769 500,10 zł

OKRES REALIZACJI: 2008 – 2012

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest uratowanie przed postępującym niszczeniem zabytkowego budynku, trwale wpisanego w krajobraz kulturowy Radomia oraz jego zagospodarowanie, które uchroni go przed dewastacją.

W wyniku porozumienia o partnerstwie zawartego pomiędzy trzema instytucjami:

  1. „Rewitalizacja” Sp. z o.o. w Radomiu – lider projektu
  2. Gmina Miasta Radomia – partner
  3. Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Hufiec Radom – partner,

w odpowiedzi na ogłoszenie MJWPU o konkursie RPOWM/5.2/1/2009 w dniu 04 czerwca 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych tytułowego projektu.

W dniu 26 lutego 2010 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję
o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej projektu pt. „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem”.

Na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach działania 5.2 Rewitalizacja miast wpłynęło 114 wniosków, z których do dofinansowania zakwalifikowano 19.

Wniosek „Rewitalizacja” Sp. z o.o. znalazł się na 12 pozycji i otrzymał 86,52% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia i przyznano mu 85% dofinansowania, tj. 2.112.374,28 PLN. Całkowita wartość projektu wynosi 2.985.996,93 PLN. Należy zaznaczyć, że został on najlepiej oceniony spośród 5 wniosków z naszego regionu, które otrzymały dofinansowanie.

Zgodnie z wnioskiem planuje się przeznaczenie całej Kamienicy Starościńskiej na cele społeczne, tj. na siedzibę stacji archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz miejsce spotkań i pracy harcerzy – Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej – zrzeszonych w Hufcu Radom.

Na poziomie piwnic i parteru przygotowana zostanie ekspozycja obrazująca wykopaliska archeologiczne, historię przedmiotowego budynku i zamku radomskiego (sala historii zamku) oraz pomieszczenia Hufca ZHR. Na piętrze i na poddaszu użytkowym zlokalizowane zostaną pomieszczenia Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk przeznaczone na prace archeologiczne prowadzone przez Instytut.

W najbliższym otoczeniu Kamienicy utworzony zostanie ogólnodostępny parking oraz dwa skwery: od ulicy Małej z wyeksponowanymi reliktami murów obronnych z XIV wieku oraz od ulicy Grodzkiej z makietą założenia architektoniczno-urbanistycznego Zamku Radomskiego.

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na realizację i nadzór inwestycji, a jej zakończenie przewidziane jest na czerwiec 2012 roku.

Projekt o nazwie „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem”, realizowany przez spółkę „Rewitalizacja” we współpracy z Gminą Miasta Radomia oraz Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej Hufiec Radom.

Wartość Projektu to 2.985.996,93zł, a kwota dofinansowania 2.112.374,27zł.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Radom będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U20

21 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

20 lutego 2024

Jaki przebieg linii kolejowej?

20 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content