|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Chcemy pracować – Innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych

PROGRAM – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER  2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA POWER 2014-2020 – IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

DZIAŁANIE –  4.1 Innowacje społeczne

PODDZIAŁANIE –  brak

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 979 707,50 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 889 707,50 zł

OKRES REALIZACJI: 01.09.2016 – 30.04.2019

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest nawiązanie i rozwinięcie sieci współpracy pomiędzy podmiotami mającymi kreatywne, innowacyjne pomysły na usprawnienie systemu opieki nad osobami zależnymi. Gmina Miasta Radomia poszukuje wskazanych wyżej podmiotów poprzez otwarty nabór na innowacyjne pomysły. Pomysły te poddawane są ocenie i po weryfikacji ich innowacyjności i kreatywności nagradzane grantem na ich przetestowanie w rzeczywistych warunkach w skali mikro. Zostanie przetestowanych minimum 30 pomysłów. Każdy z Innowatorów otrzymuje niezbędne wsparcie ze strony grantodawcy w postaci spotkań informacyjnych, szkoleń, porad ekspertów, mentorów i coach-ów. Utworzone Centrum Współpracy i Testowania Innowacji jest miejscem pracy, spotkań i wymiany doświadczeń Innowatorów. Tam też został utworzony Punkt Konsultacyjny, gdzie można zadawać pytania i uzyskiwać na nie odpowiedzi oraz korzystać z porad ekspertów. Na etapie testowania innowacyjnych pomysłów został położony szczególny nacisk na udział przyszłych użytkowników testowanych rozwiązań w udoskonalanie produktu aż do wypracowania efektu końcowego. Proces testowania jest monitorowany. Po zakończeniu etapu testów narzędzia, metody bądź rozwiązania są poddawane procesowi oceny ich użyteczności przez ewaluatora zewnętrznego. Na podstawie tych rekomendacji spośród testowanych pomysłów minimum 10% z nich (3) zostanie ponownie przeanalizowanych, opisanych, a efekty przygotowane do wdrożenia na szerszą skalę. Produktem powstałym na tym etapie będzie podręcznik/broszura opisująca wypracowane efekty gotowe do wdrożenia. Powstałe Centrum WiTI będzie funkcjonować po zakończeniu projektu jako miejsce i Forum Współpracy wszystkich kreatywnych osób pragnących usprawnić system pomocy potrzebującym, aby doprowadzić do trwałej poprawy jakości usług społecznych.

NA CZASIE

Przed nami obchody 48. rocznicy Czerwca 76

24 maja 2024

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content