|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Czas na aktywność

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

DZIAŁANIE –  9.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

PODDZIAŁANIE –  brak

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

WARTOŚĆ PROJEKTU: 560 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 448 000,00 zł

OKRES REALIZACJI: 01.02.2017 -30.04.2018

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy miasta Radomia w okresie do 30.04.2018r poprzez zastosowanie form aktywnej integracji.

Grupa docelowa:
40 osób nieaktywnych zawodowo, z terenu gminy miasta Radomia
1. Osoby z niepełnosprawnością – 20 osób
2. Usamodzielniani Wychowankowie przebywający lub opuszczający pieczę zastępczą, w wieku aktywności zawodowej – 20 osób.

NA CZASIE

Tłumy radomian na koncercie z okazji 48. rocznicy Czerwca’76

22 czerwca 2024

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content