|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Radom- III Etap

PROGRAM –  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014-2020 (POIŚ 2014-2020)

OŚ PRIORYTETOWA POIŚ 2014-2020 –   II, Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu

DZIAŁANIE –   2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

PODDZIAŁANIE – brak

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 372 410 611,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 192 324 840,93 zł.

OKRES REALIZACJI: 2014-2022

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z rozdziałem kanalizacji na sanitarną i deszczową, modernizacja głównych kolektorów ściekowych, przebudowa i modernizacja sieci, SUW, wykonanie i wdrażanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w mieście Radom oraz poprawa efektywności gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków, modernizacja automatyki, sterowania pracą oczyszczalni i zakup niezbędnego wyposażenia. Inwestycja obejmie 2 037 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, a 786 osób będzie korzystało z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Zakres zadań liniowych obejmuje:

a) budowę sieci wodociągowej              ok. 32,88 km,

b) modernizację sieci wodociągowej     ok. 26,70 km,

c) budowę kanalizacji sanitarnej            ok. 32,11 km,

d) modernizację kanalizacji sanitarnej   ok. 68,49 km,

e) budowę kanalizacji deszczowej          ok. 13,38 km,

f) modernizację kanalizacji deszczowej ok. 37,40 km.

Łączna długość sieci objęta robotami budowlanymi wynosi ok. 211 km.

NA CZASIE

Bene Merenti Civitas Radomiensis dla Ewy Gęgi-Osowskiej

18 czerwca 2024

Bieg z historią w tle

16 czerwca 2024

Zbliża się 48. rocznica Czerwca 76

14 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content