|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem

Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 –VI Jakość Życia

DZIAŁANIE:  6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Rewitalizacja Sp. Z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 669 995,07zł

WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 3 777 592,83zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 833 194,64zł

OKRES REALIZACJI: 15.12.2015 -30.07.2021

NR PROJEKTU:  RPMA.06.02.00-14-8247/17-00

Celem głównym projektu „Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy
ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem” jest rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. Przedsięwzięcie polega na renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażeniu istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne oraz mieszkalne (ze szczególnym naciskiem na poprawę efektywności energetycznej) modernizowanych budynków zabytkowych. W ramach projektu zostanie wyremontowany zespół kamienic Rynek 12 i Wałowa 22. Zostaną wykonane prace związane m.in. ze wzmocnieniem fundamentów i ścian, wymianą stropów, drzwi i okien, odtworzeniem gzymsów, detali architektonicznych i balustrad balkonów. Planowana jest także wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej.

https://rewitalizacja-radom.pl/kamienica-ul-rynek-12-walowa-22

NA CZASIE

Walczymy o pieniądze na Wolanowską. Podpisz petycję!

26 września 2023

Z myślą o rozwoju artystycznych talentów

26 września 2023

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content