|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Sadkowskiej 19 w Radomiu

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, tj. budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu, obejmującego część dydaktyczną, warsztatową i sportową. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wpłynie na poprawę stanu technicznego budynku, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na jego wydajność energetyczną i eksploatacyjną.

Realizacja celu głównego nastąpi poprzez realizację celów szczegółowych:

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym Gminy Miasta Radomia poprzez głęboką termomodernizację budynku Zespołu Szkół Elektronicznych.

  •  Zmniejszenie zapotrzebowania na energię (zakładane zmniejszenie o 75,07% w stosunku do stanu sprzed termomodernizacji).
  •  Racjonalizacja zużycia energii – oszczędzanie energii, produkowanie jej zgodnie z ustalonymi potrzebami energetycznymi obiektu i zwiększenie sprawności energetycznej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zaopatrzenia w energię.
  •  Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, a w konsekwencji spadek emisji zanieczyszczeń powietrza, jak również podniesienie świadomości mieszkańców w obszarze ochrony środowiska.
  •  Poprawa jakości powietrza i środowiska naturalnego m.in. poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i wykorzystanie źródeł energooszczędnych, ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery, jak również redukcję CO2, realizując tym samym założenia pakietu klimatycznego.

Zakres projektu obejmuje następujące działania:

  •  przeprowadzenie prac związanych z dociepleniem przegród zewnętrznych (ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropów)
  •  usprawnienie w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej
  •  modernizację w zakresie instalacji elektrycznej
  •  montaż odnawialnych źródeł energii
  •  wymianę stolarki okiennej w budynku warsztatowym

Realizacja przedmiotowego Projektu przyczyni się do poprawy stanu technicznego budynku oraz poprawy jego wydajności energetycznej i eksploatacyjnej. W ramach Projektu zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska poprzez produkcję energii do wielkości charakteryzującej potrzeby cieplne budynku, minimalizując obecne dotąd zjawisko produkcji nadwyżek i ich strat. Efekty ekologiczne generowane przez Projekt dotyczą poprawy jakości powietrza i stanu środowiska naturalnego. Racjonalizacja produkcji energii poprzez zapewnienie właściwych warunków izolacyjnych będzie miała bezpośredni wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery.

Społecznym efektem realizacji Projektu będzie poprawa jakości korzystania z placówki edukacyjnej przez uczniów, kadrę pedagogiczną oraz pracowników administracyjnych. Realizacja Projektu przyczyni się bezpośrednio do zapewnienia odpowiednich warunków cieplnych, co sprzyjać będzie możliwości rozwoju intelektualnego i praktycznego.

Bezpośrednim wyrazem realizacji projektu będzie również optymalizacja kosztów ponoszonych na utrzymanie i eksploatację budynku.

W ramach Projektu zastosowana została koncepcja uniwersalnego projektowania, wskazująca na takie przygotowanie, realizację i użytkowanie budynku użyteczności publicznej, które nie będzie charakteryzowało się wystąpieniem barier architektonicznych. Przedmiotowa inwestycja realizuje założenia pełnej dostępności do placówki.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:                                 5 570 346,94 PLN

W TYM KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:       4 052 895,07 PLN

DOFINANSOWANIE UDZIELONE NA REALIZACJĘ PROJEKTU:

ZE ŚRODKÓW EFRR w kwocie nieprzekraczającej 3 242 316,06 PLN
(stanowiącej nie więcej niż 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu)

Galeria zdjęć

Stan przed realizacją prac termomodernizacyjnych:

 

Stan w trakcie realizacji prac termomodernizacyjnych:

 

Stan po zakończeniu realizacji prac termomodernizacyjnych:

NA CZASIE

Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Wolanowskiej. Umowa podpisana

23 kwietnia 2024

Pomieszczenia w Kamienicy Deskurów do wynajęcia

23 kwietnia 2024

Radosław Witkowski zwycięzcą II tury wyborów samorządowych.

22 kwietnia 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content