|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

RESORTOWY PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2021 REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

RESORTOWY PROGRAM  „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJI 2021

REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOM

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021,

który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego

Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 469 568,59 zł

całkowita wartość zadania –  469 568,59 zł

            Gmina Miasta Radomia przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest kontynuacja dotychczasowych Programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” z edycji 2019 – 2020.

            W dniu 13.05.2021 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miasta Radomia zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach  Programu  „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie w wysokości 469 568,59 zł., które pokrywa w pełni koszty  realizacji  zadania.

            Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Radomia i będzie realizowany  do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 Programu adresowany jest do:

a)      dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b)      osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w: wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe), pomoc w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych a także korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).  

Rezultatem Projektu będzie wsparcie uczestników w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomoc w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym.

NA CZASIE

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła nowy sezon artystyczny

23 września 2023

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content