|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

LOKALNY PROGRAM GMINY MIASTA RADOMIA „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2021

            Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), utworzono z dniem 1 stycznia 2019 roku państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Solidarnościowy, którego celem jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Gmina Miasta Radomia przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest kontynuacja dotychczasowych Programów „Opieki Wytchnieniowej” z edycji 2019 i 2020.

            W dniu 13.05.2021 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miasta Radomia zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach  Programu  „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie w wysokości 140 760,00 zł., które pokrywa w pełni koszty  realizacji  zadania.

            Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Radomia i będzie realizowany  do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Celem  Programu jest  wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

–        poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w dwóch formach:

1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu  zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

2. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię Gminy Miasta Radomia.

Realizatorem zadania wymienionego w punkcie 1 jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, natomiast zadania określone w punkcie 2  realizuje organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, wyłoniony w otwartym konkursie ofert.

Koordynatorem programu jest Prezydent Miasta Radomia.

Limity świadczenia usług opieki wytchnieniowej:

1. Limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego przewidziany jest dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną.

2. Limit 14 dni usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego przewidziany dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną.

Warunki uzyskania pomocy w ramach Programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

1. Pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej świadczona w ramach Programu  jest przyznawana członkowi rodziny (opiekunowi) lub opiekunowi prawnemu sprawującemu bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności albo osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.                                                                                                                 

2. Osoba ubiegająca się o przyznanie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego składa wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z orzeczeniem o  niepełnosprawnosci   do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. W przypadku ubiegania się o przyznanie usługi pobytu całodobowego dokumenty należy złożyć do podmiotu wyłonionego w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Radomia.

NA CZASIE

Radosław Witkowski zwycięzcą II tury wyborów samorządowych.

22 kwietnia 2024

Budowa wiaduktu przebiega zgodnie z planem

19 kwietnia 2024

Obchody 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia 2024

W maju ruszy budowa dwóch trybun na stadionie przy ul. Struga

18 kwietnia 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content