|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

RESORTOWY PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2022 REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

RESORTOWY PROGRAM  „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2022

REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOM

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022,

który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego

Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 1 083 673,50 zł

całkowita wartość zadania –  1 083 673,50 zł

Gmina Miasta Radomia przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest kontynuacja dotychczasowych Programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” z edycji 2019 – 2020 oraz Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

W dniu 22.02.2022 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miasta Radomia zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach  Programu  „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 083 673,50 zł., które pokrywa w pełni koszty  realizacji  zadania.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Radomia i będzie realizowany  do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie    im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 Programu adresowany jest do:

  1. a)    dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz
  2. b)    osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej     i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w: wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe), pomoc w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, kino, galerie sztuki, wystawy itp.) a także zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Rezultatem Projektu będzie wsparcie uczestników w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomoc w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym.

NA CZASIE

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Tłumy radomian na Nocy Muzeów

19 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content