|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

RESORTOWY PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2022 REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

RESORTOWY PROGRAM  „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2022

REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOM

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022,

który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego

Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 1 083 673,50 zł

całkowita wartość zadania –  1 083 673,50 zł

Gmina Miasta Radomia przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest kontynuacja dotychczasowych Programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” z edycji 2019 – 2020 oraz Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

W dniu 22.02.2022 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miasta Radomia zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach  Programu  „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Gmina Miasta Radomia otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 083 673,50 zł., które pokrywa w pełni koszty  realizacji  zadania.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Radomia i będzie realizowany  do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie    im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 Programu adresowany jest do:

  1. a)    dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz
  2. b)    osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej     i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w: wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe), pomoc w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, kino, galerie sztuki, wystawy itp.) a także zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Rezultatem Projektu będzie wsparcie uczestników w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomoc w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym.

NA CZASIE

Radosław Witkowski zwycięzcą II tury wyborów samorządowych.

22 kwietnia 2024

Budowa wiaduktu przebiega zgodnie z planem

19 kwietnia 2024

Obchody 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia 2024

W maju ruszy budowa dwóch trybun na stadionie przy ul. Struga

18 kwietnia 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content