|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Radomska Rada Seniorów

Jednym z filarów zadań własnych gminy jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.  Bez wątpienia ważną grupą mieszkańców Radomia, posiadającą duże doświadczenie i wiedzę są osoby starsze. Wiek senioralny jest naturalną i wartościową częścią ludzkiej egzystencji. Dlatego potrzebne jest zapewnienie możliwości i zachęcenie najstarszego pokolenia do uczestniczenia w życiu społecznym oraz tworzenie warunków, które zapewnią seniorom możliwie najwyższą  jakość życia. 

W celu zwiększenia wpływu osób starszych na sprawy dotyczące całej społeczności, a zwłaszcza sprawy najstarszych mieszkańców Radomia, Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę Nr LVII/525/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiej Rady Seniorów sprawie powołania Radomskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (https://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/53979,Uchwala-nr-LVII5252021-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-do-Statutu-Radomskiej-Rady-S.html )

Rolą Rady Seniorów jest:
-komunikowanie potrzeb osób starszych poprzez opiniowanie i konsultowanie dotyczących ich decyzji lokalnych władz,
-podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji seniorów i seniorek ,
– integrowanie, wspieranie i umacnianie więzi międzypokoleniowe
– współpraca z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych dla osób starszych spraw 
i oczekiwań, 
– wpływanie na działania Miasta, służące partycypacji i zachęcaniu seniorów 
i seniorek do działania na rzecz swojej lokalnej społeczności.


Radomska Rada Seniorów składa się z 11 członków, w tym :

7 przedstawicieli osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, wybranych w głosowaniu bezpośrednim, tajnym przez osoby, które ukończyły 60. rok życia (głosowanie odbywało się w dn. 22-24.11.2022 r., udział w nim wzięło 688 osób; kandydowało 22 osoby)
2 członków wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu 
w uzgodnieniu z Radą Miejską 
2 członków wskazanych przez Prezydenta Miasta Radomia. 

Kadencja Radomskiej Rady Seniorów trwa 4 lata

Skład Radomskiej Rady Seniorów III kadencji, zgodnie z Zarządzeniem Nr 4083/2022 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania członków Radomskiej Rady Seniorów (https://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/60535,Nr-40832022-w-sprawie-powolania-czlonkow-Radomskiej-Rady-Seniorow.html) przedstawia się następująco:


Przewodnicząca:

Krystyna Wydra

Zastępca Przewodniczącej:

Jan Grzyb

Członkowie:

Glegoła-Żukiewicz Elżbieta
Jakubczyk Grażyna
Kaczkowski Jerzy Krzysztof
Ozga Anna
Pluta Zygmunt
Poleszczuk Alicja Barbara
Suwała Ewa
Wójtowicz Beata
Zawodnik Iwona

Członkowie Radomskiej Rady Seniorów zapraszają starszych mieszkańców miasta na spotkania indywidualne, które odbywają się w każdy czwartek w godz. 13.30 – 14.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamienicy Deskurów przy ul. Rynek 15. Dyżury realizowane są od września do czerwca.

NA CZASIE

Tłumy radomian na koncercie z okazji 48. rocznicy Czerwca’76

22 czerwca 2024

Wakacje w mieście

21 czerwca 2024

Rusza kolejny sezon „Tańca pod gwiazdami”

21 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content