|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Pomniki przyrody

ISTNIEJĄCE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Lp./Nr

Kod inspire

PL.ZIPOP.

1393.PP.

1463011.

Forma ochrony /Nazwa

Obwód/

pierśnica pnia

na wys. 1,3m

[cm]

Lokalizacja/

nr działki

Tytuł ostatniego aktu prawnego

Zdjęcie

1/1

2438

Pomnik przyrody
„Dąb Wolności”
Dąb szypułkowy

 

358/114

ul. J. Malczewskiego, skwer przy Resursie Obywatelskiej (obr. 0050 Stare Miasto; ark. 30;

dz. 132/3)

Rozporządzenia Wojewody Nr 63 Mazowieckiego

z dnia 24.10.2008 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 14.11.2008 r.

Nr 194, poz. 7024)

2/2

2439

Pomnik przyrody
Dąb szypułkowy

424/135

w Lesie Kapturskim

– Nadleśnictwo Radom,
ul. Janiszewska 48

(obr. 0011 Las Kapturski;

ark. 1; dz. 1/38)

jw.

 

3/3

2441

Pomnik przyrody
Dąb szypułkowy

597/190

w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kosówki, na łące między zespołem pałacowo-parkowy

na Wośnikach,

a zbiornikiem retencyjnym (obr. 0070 Wośniki; ark. 78; dz.131/9)

jw.

 

4/4

2442

Pomnik przyrody
Dąb szypułkowy

298/95

na działce prywatnej

o nr ew. 150

(obr. 0070 Wośniki; ark. 79) przy

ul. Nadrzecznej

jw.

5/5

2443

Pomnik przyrody
Modrzew polski

248/79

na działce prywatnej

o nr ew. 107/16

(obr. 0101 Glinice 1; ark. 120) przy
ul. J. Słowackiego 166

jw.

 

6/6

2444

Pomnik przyrody
Modrzew polski

314/100

na działce prywatnej

o nr ew. 107/16

(obr. 0101 Glinice 1; ark. 120) przy

ul. J. Słowackiego 166

jw.

 

7/7

2445

Pomnik przyrody
Dąb szypułkowy

371/118

na terenie

V Liceum Ogólnokształcące
im R. Traugutta

ul. R. Traugutta 52A

(obr. 0091 Śródmieście 2;

ark. 85; dz. 56/3)

jw.

 

8/-

Pomniki przyrody

12 drzew

na terenie prywatnym

w Zespole

pałacowo-parkowy

na Wośnikach

(obr. 0070 Wośniki; ark. 78; dz.130/2)

Uchwała

Nr 551/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.05.2009 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11.07.2009 r.

Nr 109, poz. 3093)

 

8/8

2449

1. Jesion wyniosły

261/104

jw.

jw.

Jesion wyniosły 260 cm

9/9

2450

2. Jesion wyniosły

264/84

jw.

jw.

Jesion wyniosły 264 cm

10/10

2451

3. Dąb szypułkowy

503/160

jw.

jw.

Dąb szypułkowaty 468 cm 

11/11

2452

4. Jesion wyniosły

380/121

jw.

jw.

12/12

2430

5. Jesion wyniosły

320/102

jw.

jw.

13/13

2431

6. Lipa drobnolistna

355/113

jw.

jw.

14/14

2432

7. Olcha czarna

339/108

jw.

jw.

 

15/15

2433

8. Jesion wyniosły

264/84

jw.

jw.

16/16

2434

9. Lipa drobnolistna

280/84

jw.

jw.

17/17

2435

10. Grab pospolity

207/66

jw.

jw.

 

18/18

2436

11. Grab pospolity

240/76

jw.

jw.

19/19

2437

12. Grab pospolity

229/73

jw.

jw.

-/20

2440

Pomnik przyrody ,,Starodrzew Nowego Ogrodu

w Radomiu”

(22 drzewa)

w Parku im. Tadeusza Kościuszki

(obr. 0091 Śródmieście 2; ark. 86; dz. 24/4)

Uchwała

Nr LVII/523/2021

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 31.05.2021 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 10.06.2021 r.

poz. 5226)

 

20/20

jw.

Jesion wyniosły

308/98

jw.

jw.

 

21/20

jw.

Jesion wyniosły

265/84

jw.

jw.

 

22/20

jw.

Jesion wyniosły

249/79

jw.

jw.

23/20

jw.

Dąb szypułkowy

310/99

jw.

jw.

24/20

jw.

Dąb czerwony

323/102

jw.

jw.

25/20

jw.

Lipa drobnolistna

305/97

jw.

jw.

26/20

jw.

Jesion wyniosły

332/106

jw.

jw.

 

27/20

jw.

Dąb szypułkowy

359/114

jw.

jw.

 

28/20

jw.

Dąb szypułkowy

234/75

jw.

jw.

29/20

jw.

Dąb szypułkowy

205/65

jw.

jw.

30/20

jw.

Dąb szypułkowy

195/62

jw.

jw.

 

31/20

jw.

Grab pospolity

156/50

jw.

jw.

 

32/20

jw.

Robinia biała

280/89

jw.

jw.

 

33/20

jw.

Robinia biała

283/90

jw.

jw.

 

34/20

jw.

Dąb szypułkowy

299/95

jw.

jw.

 

35/20

jw.

Klon pospolity

257/82

jw.

jw.

 

36/20

jw.

Klon pospolity

226/72

jw.

jw.

37/20

jw.

Klon jawor

217/69

jw.

jw.

38/20

jw.

Dąb szypułkowy

552/176

jw.

jw.

 

39/20

jw.

Korkowiec amurski

180/57

jw.

jw.

40/20

jw.

Grab pospolity

165/53

jw.

jw.

 

41/20

jw.

Grab pospolity

200/64

jw.

jw.

 

42/21

2447

1. Klon srebrzysty

258/82

w Parku Planty

(obr. 0090 Mariackie; ark. 91; dz. 5)

Uchwała

Nr 715/2010

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29.03.2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 17.04.2010 r.

Nr 77, poz. 1212)

 

43/22

2446

2. Klon srebrzysty

286/91

w Parku Planty

(obr. 0090 Mariackie; ark. 91; dz. 5)

Uchwała

Nr 715/2010

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29.03.2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 17.04.2010 r.

Nr 77, poz. 1212)

 

-/23

2429

Pomnik przyrody
,,Antoni”

(2 drzewa)

 

na terenie

Zespołu Szkół Samochodowych

(obr. 0041

Śródmieście 1;

ark. 41; dz. 95/5)

Uchwała

Nr 691/2014

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 17.03.2014 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 20.03.2014 r.

poz. 2883)

 

44/23

jw.

1. Buk pospolity

330/105

jw.

jw.

45/23

jw.

2. Buk pospolity

267/85

jw.

jw.

 

-/24

2448

Pomnik przyrody ,,Starodrzew

Starego Ogrodu”

(9 drzew)

w Parku ,,Stary Ogród”

(obr. 0050 Stare Miasto; ark. 27)

Uchwała

Nr 692/2014

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.03.2014 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 20.03.2014 r.

poz. 2884)

 

46/24

jw.

1. Wiąz szypułkowy

315/100

137/2

jw.

 

47/24

jw.

2. Wiąz szypułkowy

319/102

137/2

jw.

 

48/24

jw.

3. Wiąz szypułkowy

308/98

1

jw.

 

49/24

jw.

4. Wiąz szypułkowy

271/86

1

jw.

 

50/24

jw.

5. Wierzba biała

390/124

3/1

jw.

51/24

jw.

6. Wierzba biała

261/83

3/1

jw.

 

52/24

jw.

7. Klon jawor

195/62

3/1

jw.

 

53/24

jw.

8. Klon jawor

202/64

3/1

jw.

 

54/24

jw.

9. Wierzba krucha

338/108

1

jw.

55/25

4461

Pomnik przyrody ,,Fastigiata”
Dąb szypułkowy

208/66

przy ul. Wałowej

(obr. 0050 Stare Miasto; ark. 61;

dz. 66/6)

Uchwała

Nr 299/2016

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.04.2016 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 26.04. 2016 r., poz. 4077)

 

56/26

4460

Pomnik przyrody ,,Korkowiec”
Korkowiec amurski

258/82

przy rondzie

– ul. M. Reja (Rzym. Kat. Kościół p.w. Św.Trójcy) (obr.0050 Stare Miasto; ark. 30;

dz. 134)

Uchwała

Nr 300/2016

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.04.2016 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 26.04.2016 r., poz. 4078)

 

-/27

4533

Pomnik przyrody ,,Aleja nad Sadkówką”
(13 drzew)

szpaler drzew rosnących wzdłuż Potoku Północnego (alei prof. Leszka Kołakowskiego na odcinku pomiędzy

ul. A. Struga

a ul. 25 Czerwca)

– działki o nr ew.: 166/14, 166/16

(obr. 0041 Śródmieście 1;

ark. 38)

Uchwała

Nr 390/2016

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.11.2016 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15.11.2016 r., poz. 9703)

 

57/27

jw.

1. Jesion wyniosły

194/62

jw.

jw.

 

58/27

jw.

2. Jesion wyniosły

208/66

jw.

jw.

 

59/27

jw.

3. Jesion wyniosły

177/56

jw.

jw.

 

60/27

jw.

4. Jesion wyniosły

191/61

jw.

jw.

 

61/27

jw.

5. Jesion wyniosły

199/63

jw.

jw.

 

62/27

jw.

6. Jesion wyniosły

143/46

jw.

jw.

 

63/27

jw.

7. Jesion wyniosły

152/48

jw.

jw.

 

64/27

jw.

8. Jesion wyniosły

147/47

jw.

jw.

 

65/27

jw.

9. Jesion wyniosły

232/74

jw.

jw.

 

66/27

jw.

10. Jesion wyniosły

156/50

jw.

jw.

 

67/27

jw.

11. Wiąz szypułkowy

327/104

jw.

jw.

 

68/27

jw.

12. Jesion wyniosły

134/43

jw.

jw.

 

69/27

jw.

13. Jesion wyniosły

(124, 116)/ (39, 37)

jw.

jw.

 

70/28

4532

Pomnik przyrody

Wiąz szypułkowy

372/118

rośnie między aleją prof. Leszka Kołakowskiego,

a ul. 25 Czerwca 83, w granicy działek o nr ew.: 83/3, 83/12 (obr. 0041 Śródmieście 1;

ark. 38)

Uchwała

Nr 391/2016

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.11.2016 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15.11. 2016 r., poz. 9704)

 

71/29

4673

Pomnik przyrody

”Dąb Niepodległości”

Dąb szypułkowy

 

345/110

w Lesie Kapturskim – Nadleśnictwo Radom,
ul. Janiszewska 48

(obr. 0011 Las Kapturski;

ark. 1, dz. 1/21)

Uchwała

Nr 636/2018

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.03.2018 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 4.04. 2018 r., poz. 3338)

 

NA CZASIE

Radosław Witkowski zwycięzcą II tury wyborów samorządowych.

22 kwietnia 2024

Budowa wiaduktu przebiega zgodnie z planem

19 kwietnia 2024

Obchody 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia 2024

W maju ruszy budowa dwóch trybun na stadionie przy ul. Struga

18 kwietnia 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content