|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Pomniki przyrody

ISTNIEJĄCE OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Lp./Nr

Kod inspire

PL.ZIPOP.

1393.PP.

1463011.

Forma ochrony /Nazwa

Obwód/

pierśnica pnia

na wys. 1,3m

[cm]

Lokalizacja/

nr działki

Tytuł ostatniego aktu prawnego

Zdjęcie

1/1

2438

Pomnik przyrody
„Dąb Wolności”
Dąb szypułkowy

 

358/114

ul. J. Malczewskiego, skwer przy Resursie Obywatelskiej (obr. 0050 Stare Miasto; ark. 30;

dz. 132/3)

Rozporządzenia Wojewody Nr 63 Mazowieckiego

z dnia 24.10.2008 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 14.11.2008 r.

Nr 194, poz. 7024)

2/2

2439

Pomnik przyrody
Dąb szypułkowy

424/135

w Lesie Kapturskim

– Nadleśnictwo Radom,
ul. Janiszewska 48

(obr. 0011 Las Kapturski;

ark. 1; dz. 1/38)

jw.

 

3/3

2441

Pomnik przyrody
Dąb szypułkowy

597/190

w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kosówki, na łące między zespołem pałacowo-parkowy

na Wośnikach,

a zbiornikiem retencyjnym (obr. 0070 Wośniki; ark. 78; dz.131/9)

jw.

 

4/4

2442

Pomnik przyrody
Dąb szypułkowy

298/95

na działce prywatnej

o nr ew. 150

(obr. 0070 Wośniki; ark. 79) przy

ul. Nadrzecznej

jw.

5/5

2443

Pomnik przyrody
Modrzew polski

248/79

na działce prywatnej

o nr ew. 107/16

(obr. 0101 Glinice 1; ark. 120) przy
ul. J. Słowackiego 166

jw.

 

6/6

2444

Pomnik przyrody
Modrzew polski

314/100

na działce prywatnej

o nr ew. 107/16

(obr. 0101 Glinice 1; ark. 120) przy

ul. J. Słowackiego 166

jw.

 

7/7

2445

Pomnik przyrody
Dąb szypułkowy

371/118

na terenie

V Liceum Ogólnokształcące
im R. Traugutta

ul. R. Traugutta 52A

(obr. 0091 Śródmieście 2;

ark. 85; dz. 56/3)

jw.

 

8/-

Pomniki przyrody

12 drzew

na terenie prywatnym

w Zespole

pałacowo-parkowy

na Wośnikach

(obr. 0070 Wośniki; ark. 78; dz.130/2)

Uchwała

Nr 551/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.05.2009 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11.07.2009 r.

Nr 109, poz. 3093)

 

8/8

2449

1. Jesion wyniosły

261/104

jw.

jw.

Jesion wyniosły 260 cm

9/9

2450

2. Jesion wyniosły

264/84

jw.

jw.

Jesion wyniosły 264 cm

10/10

2451

3. Dąb szypułkowy

503/160

jw.

jw.

Dąb szypułkowaty 468 cm 

11/11

2452

4. Jesion wyniosły

380/121

jw.

jw.

12/12

2430

5. Jesion wyniosły

320/102

jw.

jw.

13/13

2431

6. Lipa drobnolistna

355/113

jw.

jw.

14/14

2432

7. Olcha czarna

339/108

jw.

jw.

 

15/15

2433

8. Jesion wyniosły

264/84

jw.

jw.

16/16

2434

9. Lipa drobnolistna

280/84

jw.

jw.

17/17

2435

10. Grab pospolity

207/66

jw.

jw.

 

18/18

2436

11. Grab pospolity

240/76

jw.

jw.

19/19

2437

12. Grab pospolity

229/73

jw.

jw.

-/20

2440

Pomnik przyrody ,,Starodrzew Nowego Ogrodu

w Radomiu”

(22 drzewa)

w Parku im. Tadeusza Kościuszki

(obr. 0091 Śródmieście 2; ark. 86; dz. 24/4)

Uchwała

Nr LVII/523/2021

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 31.05.2021 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 10.06.2021 r.

poz. 5226)

 

20/20

jw.

Jesion wyniosły

308/98

jw.

jw.

 

21/20

jw.

Jesion wyniosły

265/84

jw.

jw.

 

22/20

jw.

Jesion wyniosły

249/79

jw.

jw.

23/20

jw.

Dąb szypułkowy

310/99

jw.

jw.

24/20

jw.

Dąb czerwony

323/102

jw.

jw.

25/20

jw.

Lipa drobnolistna

305/97

jw.

jw.

26/20

jw.

Jesion wyniosły

332/106

jw.

jw.

 

27/20

jw.

Dąb szypułkowy

359/114

jw.

jw.

 

28/20

jw.

Dąb szypułkowy

234/75

jw.

jw.

29/20

jw.

Dąb szypułkowy

205/65

jw.

jw.

30/20

jw.

Dąb szypułkowy

195/62

jw.

jw.

 

31/20

jw.

Grab pospolity

156/50

jw.

jw.

 

32/20

jw.

Robinia biała

280/89

jw.

jw.

 

33/20

jw.

Robinia biała

283/90

jw.

jw.

 

34/20

jw.

Dąb szypułkowy

299/95

jw.

jw.

 

35/20

jw.

Klon pospolity

257/82

jw.

jw.

 

36/20

jw.

Klon pospolity

226/72

jw.

jw.

37/20

jw.

Klon jawor

217/69

jw.

jw.

38/20

jw.

Dąb szypułkowy

552/176

jw.

jw.

 

39/20

jw.

Korkowiec amurski

180/57

jw.

jw.

40/20

jw.

Grab pospolity

165/53

jw.

jw.

 

41/20

jw.

Grab pospolity

200/64

jw.

jw.

 

42/21

2447

1. Klon srebrzysty

258/82

w Parku Planty

(obr. 0090 Mariackie; ark. 91; dz. 5)

Uchwała

Nr 715/2010

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29.03.2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 17.04.2010 r.

Nr 77, poz. 1212)

 

43/22

2446

2. Klon srebrzysty

286/91

w Parku Planty

(obr. 0090 Mariackie; ark. 91; dz. 5)

Uchwała

Nr 715/2010

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29.03.2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 17.04.2010 r.

Nr 77, poz. 1212)

 

-/23

2429

Pomnik przyrody
,,Antoni”

(2 drzewa)

 

na terenie

Zespołu Szkół Samochodowych

(obr. 0041

Śródmieście 1;

ark. 41; dz. 95/5)

Uchwała

Nr 691/2014

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 17.03.2014 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 20.03.2014 r.

poz. 2883)

 

44/23

jw.

1. Buk pospolity

330/105

jw.

jw.

45/23

jw.

2. Buk pospolity

267/85

jw.

jw.

 

-/24

2448

Pomnik przyrody ,,Starodrzew

Starego Ogrodu”

(9 drzew)

w Parku ,,Stary Ogród”

(obr. 0050 Stare Miasto; ark. 27)

Uchwała

Nr 692/2014

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.03.2014 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 20.03.2014 r.

poz. 2884)

 

46/24

jw.

1. Wiąz szypułkowy

315/100

137/2

jw.

 

47/24

jw.

2. Wiąz szypułkowy

319/102

137/2

jw.

 

48/24

jw.

3. Wiąz szypułkowy

308/98

1

jw.

 

49/24

jw.

4. Wiąz szypułkowy

271/86

1

jw.

 

50/24

jw.

5. Wierzba biała

390/124

3/1

jw.

51/24

jw.

6. Wierzba biała

261/83

3/1

jw.

 

52/24

jw.

7. Klon jawor

195/62

3/1

jw.

 

53/24

jw.

8. Klon jawor

202/64

3/1

jw.

 

54/24

jw.

9. Wierzba krucha

338/108

1

jw.

55/25

4461

Pomnik przyrody ,,Fastigiata”
Dąb szypułkowy

208/66

przy ul. Wałowej

(obr. 0050 Stare Miasto; ark. 61;

dz. 66/6)

Uchwała

Nr 299/2016

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.04.2016 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 26.04. 2016 r., poz. 4077)

 

56/26

4460

Pomnik przyrody ,,Korkowiec”
Korkowiec amurski

258/82

przy rondzie

– ul. M. Reja (Rzym. Kat. Kościół p.w. Św.Trójcy) (obr.0050 Stare Miasto; ark. 30;

dz. 134)

Uchwała

Nr 300/2016

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18.04.2016 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 26.04.2016 r., poz. 4078)

 

-/27

4533

Pomnik przyrody ,,Aleja nad Sadkówką”
(13 drzew)

szpaler drzew rosnących wzdłuż Potoku Północnego (alei prof. Leszka Kołakowskiego na odcinku pomiędzy

ul. A. Struga

a ul. 25 Czerwca)

– działki o nr ew.: 166/14, 166/16

(obr. 0041 Śródmieście 1;

ark. 38)

Uchwała

Nr 390/2016

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.11.2016 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15.11.2016 r., poz. 9703)

 

57/27

jw.

1. Jesion wyniosły

194/62

jw.

jw.

 

58/27

jw.

2. Jesion wyniosły

208/66

jw.

jw.

 

59/27

jw.

3. Jesion wyniosły

177/56

jw.

jw.

 

60/27

jw.

4. Jesion wyniosły

191/61

jw.

jw.

 

61/27

jw.

5. Jesion wyniosły

199/63

jw.

jw.

 

62/27

jw.

6. Jesion wyniosły

143/46

jw.

jw.

 

63/27

jw.

7. Jesion wyniosły

152/48

jw.

jw.

 

64/27

jw.

8. Jesion wyniosły

147/47

jw.

jw.

 

65/27

jw.

9. Jesion wyniosły

232/74

jw.

jw.

 

66/27

jw.

10. Jesion wyniosły

156/50

jw.

jw.

 

67/27

jw.

11. Wiąz szypułkowy

327/104

jw.

jw.

 

68/27

jw.

12. Jesion wyniosły

134/43

jw.

jw.

 

69/27

jw.

13. Jesion wyniosły

(124, 116)/ (39, 37)

jw.

jw.

 

70/28

4532

Pomnik przyrody

Wiąz szypułkowy

372/118

rośnie między aleją prof. Leszka Kołakowskiego,

a ul. 25 Czerwca 83, w granicy działek o nr ew.: 83/3, 83/12 (obr. 0041 Śródmieście 1;

ark. 38)

Uchwała

Nr 391/2016

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.11.2016 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15.11. 2016 r., poz. 9704)

 

71/29

4673

Pomnik przyrody

”Dąb Niepodległości”

Dąb szypułkowy

 

345/110

w Lesie Kapturskim – Nadleśnictwo Radom,
ul. Janiszewska 48

(obr. 0011 Las Kapturski;

ark. 1, dz. 1/21)

Uchwała

Nr 636/2018

Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.03.2018 r.

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 4.04. 2018 r., poz. 3338)

 

NA CZASIE

Radom będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U20

21 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

20 lutego 2024

Jaki przebieg linii kolejowej?

20 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content