|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 361 51 00 - Centrala (+48) 48 363 26 09 - Sekretariat
fax: (+48) 48 362 29 47
e-mail: sekretariat@szpital.radom.pl

Oddziały szpitalne:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Oddział Chirurgii Naczyniowej z odcinkiem 1 dnia,
 • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej z odcinkiem zabiegowym 1 dnia,
 • Oddział Chirurgii Ogólnej z odcinkiem zabiegowym 1 dnia,
 • Oddział Dializ z odcinkiem Nefrologii,
 • Oddział Dermatologii z odcinkiem Dermatologii 1 dnia,
 • Oddział Dziecięcy z odcinkiem Pediatrii 1 dnia,
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z odcinkiem Chirurgii Ginekologicznej 1 dnia,
 • Oddział Kardiologiczny z odcinkiem 1 dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia z Pracownią Elektroterapii,
 • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 • Oddział Neurologii,
 • Pododdział Udarowy,
 • Oddział Neonatologii,
 • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z odcinkiem 1 dnia Leczenia Chorób Wątroby,
 • Oddział Okulistyki z odcinkiem Zabiegowym 1 dnia,
 • Oddział Ortopedyczno-Urazowy,
 • Oddział Rehabilitacji,
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
 • Oddział Urologii z odcinkiem Zabiegowym 1 dnia i Pracownią Litotrypsji,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych,
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć.

W w/w oddziałach w szczególności udzielane są indywidualne świadczenia profilaktyczne, lecznicze i pielęgnacyjne w zakresie reprezentowanej specjalności, w systemie opieki całodobowej i/ lub jednodniowej oraz konsultacje.

W celu zapewnienia całodobowej opieki nad leczonymi pacjentami lekarze pełnią dyżury zakładowe.

Do leczenia szpitalnego w oddziałach uprawnieni są pacjenci na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie, bez wymaganego skierowania.

Chorym przysługują uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom według kolejności zgłoszenia (z wyjątkiem stanów nagłych).

W razie braku możliwości przyjęcia pacjenta w dniu zgłoszenia w Oddziale prowadzona jest lista oczekujących na planowe przyjęcia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W R.Sz.S. znajduje się także Zakład Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym (jest zakładem stacjonarnym, w którym prowadzi się opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego) oraz z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym (jest zakładem udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem szeroko rozumianą pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają zakończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego). R.Sz.S. świadczy również usługi w zakresie opieki paliatywnej (hospicjum stacjonarne). Zakłady zapewniają osobom w nich przebywającym środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne oraz zlecone konsultacje specjalistyczne, badania i transport chorych. Ponadto pacjenci mają zagwarantowane pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Poradnie specjalistyczne:

 •  Alergologiczna dla Dzieci
 •  Alergologiczna dla Dorosłych
 •  Chirurgii Ogólnej
 •  Chorób Naczyń
 •  Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 •  Chorób Piersi i Profilaktyki Onkologicznej
 •  Diabetologiczna dla Dzieci
 •  Diabetologiczna dla Dorosłych
 •  Endokrynologiczna dla Dzieci
 •  Endokrynologiczna dla Dorosłych
 •  Gastroenterologiczna z Pracownią Endoskopową
 •  Ginekologiczno-Położnicza Konsultacyjna
 •  Ginekologiczna Dziecięca i Dziewczęca
 •  Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii Oddechowych dla Dorosłych
 •  Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii Oddechowych dla Dzieci
 •  Hepatologiczna
 •  Kardiologiczna z Pracownią Badań Czynnościowych
 •  Nefrologiczna dla Dorosłych
 •  Nefrologiczna dla Dzieci
 •  Neurochirurgiczna
 •  Neurologiczna dla Dzieci z Pracownią EEG
 •  Neurologiczna dla Dorosłych z Pracownią EEG i EMG
 •  Retinopatii Cukrzycowej
 •  Jaskrowa
 •  Okulistyki
 •  Okulistyczna dla Dzieci
 •  Otolaryngologiczna dla Dzieci
 •  Otolaryngologiczna dla Dorosłych
 •  Patologii Noworodka
 •  Patologii Ciąży
 •  Proktologiczna
 •  Rehabilitacji
 •  Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy
 •  Skórno-Wenerologiczna
 •  Urologiczna
 •  Chorób Zakaźnych dla Dzieci
 •  Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
 •  Ortopedyczna
 •  Leczenia Uzależnień
 •  Konsultacyjna Szczepień z Punktem Szczepień
 •  Chirurgii Stomatologicznej
 •  Stomatologii Zachowawczej
 •  Stomatologii Dziecięcej
 •  Ortodoncji
 •  Protetyki Stomatologicznej
 •  Zakład Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej
 •  Szkoła Rodzenia

Pracownie:

 •  Pracownia Hemodynamiki
 •  Pracownia Badań Czynności Płuc
 •  Zakład Patomorfologii z Pracownią Histopatologiczną
 •  Laboratorium Analityczne
 •  Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
 •  Laboratorium Mikrobiologiczne
 •  Pracownia Radiologii Klasycznej
 •  Pracownia Radiologii Zabiegowej
 •  Pracownia Tomografii Komputerowej
 •  Pracownia Mammografii
 •  Pracownia USG
 •  Pracownia Perymetrii Komputerowej
 •  Pracownia Fizjoterapii

NA CZASIE

Walczymy o pieniądze na Wolanowską. Podpisz petycję!

26 września 2023

Z myślą o rozwoju artystycznych talentów

26 września 2023

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content