|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego

ul. Lekarska 4, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 361 51 00 - Centrala (+48) 48 363 26 09 - Sekretariat
fax: (+48) 48 362 29 47
e-mail: sekretariat@szpital.radom.pl

Oddziały szpitalne:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Oddział Chirurgii Naczyniowej z odcinkiem 1 dnia,
 • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej z odcinkiem zabiegowym 1 dnia,
 • Oddział Chirurgii Ogólnej z odcinkiem zabiegowym 1 dnia,
 • Oddział Dializ z odcinkiem Nefrologii,
 • Oddział Dermatologii z odcinkiem Dermatologii 1 dnia,
 • Oddział Dziecięcy z odcinkiem Pediatrii 1 dnia,
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z odcinkiem Chirurgii Ginekologicznej 1 dnia,
 • Oddział Kardiologiczny z odcinkiem 1 dnia Leczenia Stanów Nagłych w Chorobach Układu Krążenia z Pracownią Elektroterapii,
 • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 • Oddział Neurologii,
 • Pododdział Udarowy,
 • Oddział Neonatologii,
 • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z odcinkiem 1 dnia Leczenia Chorób Wątroby,
 • Oddział Okulistyki z odcinkiem Zabiegowym 1 dnia,
 • Oddział Ortopedyczno-Urazowy,
 • Oddział Rehabilitacji,
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
 • Oddział Urologii z odcinkiem Zabiegowym 1 dnia i Pracownią Litotrypsji,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych,
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć.

W w/w oddziałach w szczególności udzielane są indywidualne świadczenia profilaktyczne, lecznicze i pielęgnacyjne w zakresie reprezentowanej specjalności, w systemie opieki całodobowej i/ lub jednodniowej oraz konsultacje.

W celu zapewnienia całodobowej opieki nad leczonymi pacjentami lekarze pełnią dyżury zakładowe.

Do leczenia szpitalnego w oddziałach uprawnieni są pacjenci na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie, bez wymaganego skierowania.

Chorym przysługują uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom według kolejności zgłoszenia (z wyjątkiem stanów nagłych).

W razie braku możliwości przyjęcia pacjenta w dniu zgłoszenia w Oddziale prowadzona jest lista oczekujących na planowe przyjęcia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W R.Sz.S. znajduje się także Zakład Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym (jest zakładem stacjonarnym, w którym prowadzi się opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego) oraz z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym (jest zakładem udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem szeroko rozumianą pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają zakończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego). R.Sz.S. świadczy również usługi w zakresie opieki paliatywnej (hospicjum stacjonarne). Zakłady zapewniają osobom w nich przebywającym środki farmaceutyczne, środki i materiały medyczne oraz zlecone konsultacje specjalistyczne, badania i transport chorych. Ponadto pacjenci mają zagwarantowane pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Poradnie specjalistyczne:

 •  Alergologiczna dla Dzieci
 •  Alergologiczna dla Dorosłych
 •  Chirurgii Ogólnej
 •  Chorób Naczyń
 •  Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
 •  Chorób Piersi i Profilaktyki Onkologicznej
 •  Diabetologiczna dla Dzieci
 •  Diabetologiczna dla Dorosłych
 •  Endokrynologiczna dla Dzieci
 •  Endokrynologiczna dla Dorosłych
 •  Gastroenterologiczna z Pracownią Endoskopową
 •  Ginekologiczno-Położnicza Konsultacyjna
 •  Ginekologiczna Dziecięca i Dziewczęca
 •  Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii Oddechowych dla Dorosłych
 •  Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergii Oddechowych dla Dzieci
 •  Hepatologiczna
 •  Kardiologiczna z Pracownią Badań Czynnościowych
 •  Nefrologiczna dla Dorosłych
 •  Nefrologiczna dla Dzieci
 •  Neurochirurgiczna
 •  Neurologiczna dla Dzieci z Pracownią EEG
 •  Neurologiczna dla Dorosłych z Pracownią EEG i EMG
 •  Retinopatii Cukrzycowej
 •  Jaskrowa
 •  Okulistyki
 •  Okulistyczna dla Dzieci
 •  Otolaryngologiczna dla Dzieci
 •  Otolaryngologiczna dla Dorosłych
 •  Patologii Noworodka
 •  Patologii Ciąży
 •  Proktologiczna
 •  Rehabilitacji
 •  Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy
 •  Skórno-Wenerologiczna
 •  Urologiczna
 •  Chorób Zakaźnych dla Dzieci
 •  Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
 •  Ortopedyczna
 •  Leczenia Uzależnień
 •  Konsultacyjna Szczepień z Punktem Szczepień
 •  Chirurgii Stomatologicznej
 •  Stomatologii Zachowawczej
 •  Stomatologii Dziecięcej
 •  Ortodoncji
 •  Protetyki Stomatologicznej
 •  Zakład Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej
 •  Szkoła Rodzenia

Pracownie:

 •  Pracownia Hemodynamiki
 •  Pracownia Badań Czynności Płuc
 •  Zakład Patomorfologii z Pracownią Histopatologiczną
 •  Laboratorium Analityczne
 •  Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
 •  Laboratorium Mikrobiologiczne
 •  Pracownia Radiologii Klasycznej
 •  Pracownia Radiologii Zabiegowej
 •  Pracownia Tomografii Komputerowej
 •  Pracownia Mammografii
 •  Pracownia USG
 •  Pracownia Perymetrii Komputerowej
 •  Pracownia Fizjoterapii

NA CZASIE

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Tłumy radomian na Nocy Muzeów

19 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content