|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Komunikat dla przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób

Komunikat dla przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób

27 lutego 2024

W związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym, licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, taksówką, wydane przed 17 września 2023 roku, zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2024 r.

Przedsiębiorcy posiadający ww. licencje, wydane przed dniem 17 września 2023 r., są obowiązani, w terminie do 31 marca 2024 r., przedłożyć w Biurze Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego następujące dokumenty (dokumenty dotyczące przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz):

  1. dokument stwierdzający posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym,
  2. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jego złożeniem,
  3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  4. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

W przypadku spełnienia przez przedsiębiorców posiadających ww. licencje wymagań określonych w przywołanej ustawie, licencje te zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone. 

W przypadku niedostarczenia przez przedsiębiorców wymienionych dokumentów do dnia 31 marca 2024 r. ww. licencje zachowają ważność do 30.06.2024 r. 

Elektroniczna  Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Radomiu obsługuje dokumenty elektroniczne. Dostępna jest na platformie ePUAP – adres skrytki: /umradom/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje:

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora,
Wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień transportowych,
Rynek 1, 26-600 Radom (budynek Ratusza, pok. 1, 4, 5),
tel. 48 36 20 312, 48 36 20 461, 48 36 20 468.

WAŻNE

18.04.2024 Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38 dotyczące przymrozków. Powiat Radom.
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radomiuw oparciu o ostrzeżenie meteorologiczne nr...
18.04.2024 Ostrzeżenie nr 37 dotyczące oblodzenia. Powiat Radom.
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radomiuw oparciu o ostrzeżenie meteorologiczne nr...

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content